Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Revideringar i denna statistik

Revidering av sektorernas finansiella nettotillgångar jämfört med första publiceringen, mn euro

  Senaste offentliggörandet 24.9.2021 1:a offentliggörandet Revideringar
S13 Offentlig sektor 2020Q3 136 051 136 836 -785
2020Q4 152 366 152 349 17
2021Q1 159 512 160 127 -615
S1311 Staten 2020Q3 -62 463 -62 939 476
2020Q4 -60 480 -60 100 -380
2021Q1 -65 106 -65 127 21
S1313 Lokalförvaltning 2020Q3 -8 832 -7 726 -1 106
2020Q4 -7 537 -7 921 384
2021Q1 -5 981 -5 805 -176
S1314 Socialskyddsfonder 2020Q3 207 346 207 501 -155
2020Q4 220 383 220 370 13
2021Q1 230 599 231 059 -460

Källa: Offentliga sektorns finansräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Olli-Pekka Aaltonen 029 551 3090, Jose Lahtinen 029 551 3776, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 24.09.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Offentliga sektorns finansräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1798-1956. 2:a kvartalet 2021, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jyrt/2021/02/jyrt_2021_02_2021-09-24_rev_001_sv.html