Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 1. De offentliga samfundens financiella tillgångar, skulder och nettotillgångar, md. euro

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021/Q1 2021/Q2
Tillgångar Offentliga samfund tot. 240,5 253,1 271,2 282,5 292,5 309,5 302,0 330,6 359,9 375,0 382,0
Staten 64,1 65,1 67,6 69,6 70,5 70,9 73,4 81,5 98,4 95,3 99,4
Lokalförvaltning 23,2 24,0 25,8 26,6 27,1 28,3 28,5 29,8 32,8 33,2 34,8
Socialskyddsfonder 153,1 164,1 177,8 186,3 194,9 210,3 200,1 219,3 228,7 246,5 247,9
Skulder Offentliga samfund tot. 136,2 141,1 154,4 163,6 169,7 172,4 174,9 180,2 207,5 215,5 209,5
Staten 106,5 108,9 119,4 125,9 130,2 129,6 133,1 137,6 158,9 160,4 160,4
Lokalförvaltning 24,9 26,8 28,5 30,3 31,2 31,1 34,3 37,7 40,3 39,2 39,9
Socialskyddsfonder 4,7 5,4 6,5 7,5 8,4 11,7 7,5 4,9 8,3 15,9 9,2
Netto Offentliga samfund tot. 104,3 112,0 116,9 118,9 122,8 137,1 127,2 150,4 152,4 159,5 172,5
Staten -42,4 -43,8 -51,8 -56,3 -59,7 -58,7 -59,7 -56,1 -60,5 -65,1 -61,1
Lokalförvaltning -1,7 -2,8 -2,7 -3,7 -4,0 -2,9 -5,7 -7,9 -7,5 -6,0 -5,2
Socialskyddsfonder 148,4 158,7 171,4 178,9 186,5 198,7 192,6 214,4 220,4 230,6 238,7

Källa: Offentliga sektorns finansräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Olli-Pekka Aaltonen 029 551 3090, Jose Lahtinen 029 551 3776, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 24.09.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Offentliga sektorns finansräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1798-1956. 2:a kvartalet 2021, Tabellbilaga 1. De offentliga samfundens financiella tillgångar, skulder och nettotillgångar, md. euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 13.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jyrt/2021/02/jyrt_2021_02_2021-09-24_tau_001_sv.html