Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Revideringar i denna statistik

Revidering av sektorernas finansiella nettotillgångar jämfört med första publiceringen, mn euro

Senaste offentliggörandet 21.12.2021 1:a offentliggörandet Revideringar
S13 Offentlig sektor 2020Q4 152 470 152 349 121
2021Q1 159 518 160 127 -609
2021Q2 171 846 172 463 -617
S1311 Staten 2020Q4 -60 491 -60 100 -391
2021Q1 -65 063 -65 127 64
2021Q2 -61 286 -61 056 -230
S1313 Lokalförvaltning 2020Q4 -7 467 -7 921 454
2021Q1 -5 985 -5 805 -180
2021Q2 -5 537 -5 169 -368
S1314 Socialskyddsfonder 2020Q4 220 428 220 370 58
2021Q1 230 566 231 059 -493
2021Q2 238 669 238 688 -19

Källa: Offentliga sektorns finansräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Olli-Pekka Aaltonen 029 551 3090, Johannes Nykänen 029 551 3641, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 21.12.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Offentliga sektorns finansräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1798-1956. 3:e kvartalet 2021, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.5.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jyrt/2021/03/jyrt_2021_03_2021-12-21_rev_001_sv.html