Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Produktionen av kostnadsindexet för lastbilstrafiken i form av allmän samhällsstatistik upphör (19.1.2015)
Produktionen av kostnadsindexet för lastbilstrafiken i form av allmän samhällsstatistik läggs ned. De senaste uppgifterna som gäller år 2014 offentliggörs/ har offentliggjorts 19.1.2015. Uppgifterna i kostnadsindexet för lastbilstrafiken kan även fortsättningsvis beställas som en avgiftsbelagd produkt.

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Kostnadsindex för lastbilstrafik [e-publikation].
Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kalki/index_sv.html