Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Utbildningssökande och nya studerande efter utbildningssektor och kön 2012 1)

Utbildningssektor Utbildningssökande Nya studerande Nya studerandes andel av sökande, %
Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män
Gymnasieutbildning 38 302 21 655 16 647 35 838 20 469 15 369 93,6 94,5 92,3
Yrkesinriktad utbildning på andra stadiet 138 596 72 905 65 691 111 876 56 975 54 901 80,7 78,1 83,6
Yrkeshögskoleutbildning 102 595 61 953 40 642 37 404 21 267 16 137 36,5 34,3 39,7
Universitetsutbildning 76 819 45 948 30 871 22 815 12 871 9 944 29,7 28,0 32,2
Totalt 356 312 202 461 153 851 207 933 111 582 96 351 58,4 55,1 62,6
1) Inkl. personer med finsk personbeteckning. En sökande eller studerande ingår en gång i antalet för utbildningssektorn. Därtill sökte 12 500 personer utan finsk personbeteckning till utbildning och 1 500 personer utan finsk personbeteckning inledde sin utbildning.

Källa: Utbildning. Statistikcentralen

Förfrågningar: Riikka Rautanen 09 1734 2375, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 29.4.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Sökande till utbildning [e-publikation].
ISSN=1799-4519. 02 2012, Tabellbilaga 1. Utbildningssökande och nya studerande efter utbildningssektor och kön 2012 1) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/khak/2012/02/khak_2012_02_2014-04-29_tau_001_sv.html