Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 23.1.2014

Det blev lättare för dem som gick ut grundskolan, men svårare för nya studenter att få direkt tillgång till fortsatta studier

Det var något lättare för dem som gått ut grundskolans nionde klass att få direkt tillgång till fortsatta studier år 2012 än året innan. Däremot var det svårare än tidigare för nya studenter att direkt få tillgång till fortsatta studier. Av dem som gick ut grundskolan blev 8,5 procent och av nya studenter 62,5 procent utan studieplats i utbildning som leder till examen. Andelen elever som blev utanför fortsatta studier minskade bland dem som gått ut grundskolan och ökade bland nya studenter med drygt en halv procentenhet jämfört med året innan. Uppgifterna baserar sig på Statistikcentralens utbildningsstatistik.

Placering i fortsatta studier direkt efter utgången av grundskolans nionde klass 2005 - 2012, %

Placering i fortsatta studier direkt efter utgången av grundskolans nionde klass 2005 - 2012, %

Antalet elever som gick ut nian i grundskolan var år 2012 totalt 61 100, dvs. drygt två tusen färre än året innan. Av dem fortsatte 50 procent (av kvinnorna 59 procent och av männen 42 procent) sina studier i gymnasiet och 41,5 procent (av kvinnorna 33 procent och av männen 50 procent) inom yrkesinriktad utbildning på andra stadiet. Återstående 8,5 procent fortsatte inte direkt i examensinriktade studier. De fortsatte eventuellt ändå i någon utbildning som inte leder till examen, t.ex. påbyggnadsundervisning (åk 10) eller orienterande och förberedande utbildning inom den grundläggande yrkesutbildningen (yrkesstart).

Andelen elever som fortsatte i examensinriktade studier var något större än året innan, även om andelen elever som inte alls sökte någon studieplats ökade något. Nästan alla elever som gick ut grundskolans nionde klass sökte ändå en studieplats, 1,7 procent sökte inte till fortsatta studier.

Efter grundskolan fortsatte eleverna i gymnasiet oftast i Nyland och i yrkesinriktad utbildning i Kymmenedalen. Relativt sett flest unga som inte fortsatte i någon examensinriktad utbildning efter grundskolan hade grundskolorna i Norra Österbotten, Päijänne-Tavastland och Nyland.

Placering i fortsatta studier direkt efter studentexamen åren 2005 - 2012, %

Placering i fortsatta studier direkt efter studentexamen åren 2005 - 2012, %

År 2012 var antalet nya studenter totalt 32 000, något under tusen färre än året innan. Av dem påbörjade 18 procent studier vid universitet och 16 procent studier vid yrkeshögskolor hösten efter examen. Fyra procent påbörjade en yrkesutbildning på andra stadiet.

Klart över hälften av studenterna år 2012, dvs. 62,5 procent, fortsatte inte sina studier under examensåret. Andelen elever som blev utanför fortsatta studier har ökat under flera år och ökade nu ytterligare. Så var fallet även om andelen elever som inte sökte någon studieplats minskade. Av de nya studenterna sökte 77 procent till fortsatta studier. Andelen sökande var drygt en halv procentenhet större än året innan.

Relativt sett kom den största andelen sökande in på universitetsutbildning från Österbotten. Mest fortsatte man i yrkeshögskoleutbildning från Mellersta Österbotten. Andelen studenter som blev utanför fortsatta studier var störst i Nyland.


Källa: Utbildning. Statistikcentralen

Förfrågningar: Riikka Rautanen 09 1734 2375, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (245,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 23.1.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Sökande till utbildning [e-publikation].
ISSN=1799-4519. 2012. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 17.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/khak/2012/khak_2012_2014-01-23_tie_001_sv.html