Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 10.12.2020

Något under 1 400 av eleverna under 18 år som gick ut grundskolan blev utanför utbildningarna

Enligt Statistikcentralens utbildningsstatistik fortsatte 2,4 procent av personerna under 18 år som gick ut grundskolan, dvs. något under 1 400 elever, inte i utbildningar år 2019. Inom gymnasieutbildning fortsatte 54 procent, inom yrkesutbildning 40 procent, inom påbyggnadsundervisning (årskurs 10) 1 procent och inom handledande eller förberedande utbildningar 2 procent. Sjuttio procent av vårens nya studenter fortsatte inte i utbildning som leder till examen samma år som de tog studentexamen. När det gäller de nya studenterna har andelen som blivit utanför fortsatta studier ökat under 12 års tid.

Placering i fortsatta studier direkt efter utgången av grundskolans nionde klass 2019 (under 18 år), %

Placering i fortsatta studier direkt efter utgången av grundskolans nionde klass 2019 (under 18 år), %

År 2019 var antalet personer som gått ut grundskolans 9:e klass 59 000, av vilka 57 500 var under 18 år. Nästan alla elever som gick ut grundskolans nionde klass sökte direkt en studieplats, bara 1 procent sökte inte till fortsatta studier. Av flickorna sökte 65 procent och av pojkarna 43 procent i första hand till gymnasiet. Trettiotre procent av flickorna och 55 procent av pojkarna sökte i första hand till yrkesutbildning på andra stadiet.

Totalt 93 procent av dem som gick ut grundskolan (94 procent av dem som var under 18 år) fortsatte i utbildning som leder till examen. Av dem som avslutat studierna fortsatte 53 procent (av personerna under 18 år 54 procent) i gymnasiet och 40 procent i yrkesutbildning (av personerna under 18 år också 40 procent). Andelen elever som fortsatte inom yrkesutbildning minskade från året innan. I de förberedande och handledande utbildningarna fortsatte 1 300 och i påbyggnadsundervisningen i grundskolan (årskurs 10) nästan 800 av dem som gick ut grundskolan. Totalt 1 900 av dem som gick ut grundskolan blev utanför tidigare nämnda utbildningar, 1 400 var under 18 år.


Källa: Utbildning. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna Loukkola 029 551 3678, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 10.12.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Sökande till utbildning [e-publikation].
ISSN=1799-4519. 2019. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/khak/2019/khak_2019_2020-12-10_tie_001_sv.html