Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

2. Elever som lämnat grundskolan i förtid läsåren 1999/2000–2008/2009

Läsår    Elever som helt försummat sin läroplikt under läsåret 1) Elever som överskridit läropliktsåldern och avbrutit studierna utan avgångsbetyg från grundskolan 2) Antalet 9:e klassister under
Fått skiljebetyg Utan skiljebetyg Totalt Jämfört med antalet 9:e klassister under slutet av vårterminen
1999/2000 90 69 124 193 0,29 66 821
2000/2001 69 79 131 210 0,33 64 512
2001/2002 63 82 109 191 0,31 62 095
2002/2003 79 63 98 161 0,26 61 419
2003/2004 67 94 84 178 0,28 64 456
2004/2005 70 94 124 218 0,34 64 350
2005/2006 60 86 92 178 0,27 66 473
2006/2007 55 79 73 152 0,23 66 230
2007/2008 47 56 59 115 0,17 67 388
2008/2009 39 69 81 150 0,23 65 687
1) Elever som helt försummat sin läroplikt är sådana elever i läropliktsåldern som under läsåret inte alls deltagit i grundskoleutbildning. Elever som försummat sin läroplikt kan finnas på alla klassnivåer.
2) Elever som avbrutit studierna utan avgångsbetyg från grundskolan är sådana som överskridit läropliktsåldern och som inte under sin läroplikt avlagt grundskolans hela lärokurs. En del av dem har fått skiljebetyg, en del inte.

Källa: Utbildning 2008. Statistikcentralen

Förfrågningar: Riikka Rautanen (09) 1734 2375, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 12.3.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Avbrott i utbildningen [e-publikation].
ISSN=1798-9299. 2008, 2. Elever som lämnat grundskolan i förtid läsåren 1999/2000–2008/2009 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kkesk/2008/kkesk_2008_2010-03-12_tau_002_sv.html