Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Studieavbrott inom gymnasieutbildning, yrkesutbildning, yrkeshögskoleutbildning och universitetsutbilding läsåren 2000/2001–2018/2019, %

Läsår    Utbildningssektor
Gymnasieutbildning
(riktad till ungdomar)
Yrkesutbildning
(riktad till ungdomar / yrkesinriktade grundexamina) 1)
Yrkeshögskole-
utbildning
(yrkeshögskole-
examina)
Universitetsutbildning
(lägre och högre
högskoleexamina)
2000/2001 4,2 13,1 9,5 4,2
2001/2002 4,1 12,3 7,6 5,3
2002/2003 3,7 11,3 8,2 5,0
2003/2004 3,8 10,7 8,4 4,8
2004/2005 3,9 10,5 8,7 5,4
2005/2006 4,2 10,5 9,2 5,8
2006/2007 4,2 10,2 9,0 5,6
2007/2008 4,5 9,8 9,2 6,1
2008/2009 3,9 8,5 8,6 6,2
2009/2010 4,0 9,1 8,6 5,9
2010/2011 4,0 9,1 8,8 6,5
2011/2012 3,5 8,7 8,5 6,4
2012/2013 3,4 8,5 8,3 6,9
2013/2014 3,4 7,6 8,3 6,7
2015/2015 3,1 7,6 7,6 6,2
2015/2016 3,0 7,3 7,2 6,1
2016/2017 3,1 7,4 7,3 5,9
2017/2018 3,2 8,7 7,1 5,9
         
2018/2019 3,0 9,4 7,5 5,8
1) Uppgifterna om yrkesutbildning är inte jämförbara fr.o.m. år 2018/2019, eftersom populationen har ändrats. Fr.o.m. 2018/2019 omfattar populationen studerande inom yrkesinriktad grundexamensutbildning, medan den under tidigare år var studerande inom yrkesutbildning för unga.

Källa: Utbildning. Statistikcentralen

Förfrågningar: Heli Hiltunen 029 551 3314, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 12.3.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Avbrott i utbildningen [e-publikation].
ISSN=1798-9299. 2019, Tabellbilaga 1. Studieavbrott inom gymnasieutbildning, yrkesutbildning, yrkeshögskoleutbildning och universitetsutbilding läsåren 2000/2001–2018/2019, % . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 16.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kkesk/2019/kkesk_2019_2021-03-12_tau_001_sv.html