Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Publicerad: 28.10.2015

Kulturens roll inom samhällsekonomin fortfarande nedåtgående

Kulturens roll inom samhällsekonomin har varit fortsatt nedåtgående sedan den djupaste svackan under depressionen. Denna tendens syns såväl inom produktion, sysselsättning som konsumtion. Uppgifterna framgår av Satelliträkenskaperna för kultur som Statistikcentralen publicerar. Spelbranschen är en av de få delsektorerna inom kultur som är klart växande, även om dess betydelse inom hela kulturens ekonomi ännu inte är så stor. Den största delen av verksamheten inom spelbranschen hamnar utanför de nuvarande avgränsningarna för satelliträkenskaperna för kultur, men det finns separata beräkningar för hela spelbranschen.

Kulturbranchernas %-andel av samhällsekonomin 2008–2013 (ENS 2010)

Kulturbranchernas %-andel av samhällsekonomin 2008–2013 (ENS 2010)

Källa: Satelliträkenskap för kultur, Statistikcentralen

Förfrågningar: Katri Soinne 029 551 2778, Aku Alanen 029 551 3320, kansantalous@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (185,8 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 28.10.2015

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Satelliträkenskaper för kultur [e-publikation].
ISSN=2323-9891. 2013. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 25.6.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klts/2013/klts_2013_2015-10-28_tie_001_sv.html