Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Publicerad: 16.10.2019

Kulturens andel av ekonomin minskade något år 2017, även om spelbranschen infördes i satelliträkenskaperna för kultur

I tidsserien som baserar sig på nya beräkningar minskade kulturens andel av ekonomin något år 2017 jämfört med året innan, dvs. andelen av bruttonationalprodukten var 3,4 procent (3,5 procent år 2016). I de nyaste beräkningarna för satelliträkenskaperna för kultur har man beaktat både korrigeringen av tidsserien i nationalräkenskaperna och överföring av näringsgren i fråga om vissa företag inom spelbranschen. I och med att spelbranschen infördes i beräkningarna har den tidigare ständigt sjunkande trenden under de senaste åren varit ökande och först år 2017 har kulturens andel av ekonomin – mätt med både produktion och förädlingsvärde – börjat minska. Kulturens andel av sysselsatta har minskat ständigt och i och med nya beräkningar har andelen av sysselsatta minskat under de senaste åren och blivit lägre än andelen av produktionen och förädlingsvärdet.

Kulturbranschernas procentandel av samhällsekonomin 2008-2017

Kulturbranschernas procentandel av samhällsekonomin 2008-2017

Källa: Satelliträkenskap för kultur, Statistikcentralen

Förfrågningar: Katri Soinne 029 551 2778, kansantalous@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (195,9 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 16.10.2019

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Satelliträkenskaper för kultur [e-publikation].
ISSN=2323-9891. 2017. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 25.6.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klts/2017/klts_2017_2019-10-16_tie_001_sv.html