Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Publicerad: 7.10.2020

Kulturens andel av ekonomin minskade något år 2018

Enligt nya beräkningar för satelliträkenskaperna för kultur har kulturens andel av ekonomin minskat något jämfört med året innan, dvs. andelen av bruttonationalprodukten var 3,3 procent år 2018 (3,4 procent år 2017). Kalkylerna görs upp med så här lång eftersläpning, eftersom de görs först efter att kalkylerna i nationalräkenskaperna har utarbetats på den mest detaljerade nivån. I siffrorna som publicerades hösten 2019 beaktades både den korrigering av tidsserien som då gjordes och överföringen av näringsgrenar för vissa företag inom spelbranschen. De kalkyler som nu gjorts är en fortsättning på denna tidsserie.

Kulturbranschernas procentandel av samhällsekonomin 2008-2018

Kulturbranschernas procentandel av samhällsekonomin 2008-2018

Källa: Satelliträkenskap för kultur, Statistikcentralen

Förfrågningar: Katri Soinne 029 551 2778, kansantalous@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (196,9 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 07.10.2020

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Satelliträkenskaper för kultur [e-publikation].
ISSN=2323-9891. 2018. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 25.6.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klts/2018/klts_2018_2020-10-07_tie_001_sv.html