Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 30.12.2014

Alkoholiperäisiin syihin kuolleet entistä vanhempia

Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2013 alkoholiperäisiin kuolemansyihin kuoli runsaat 1 900 henkeä. Kuolleiden määrä pysyi edellisvuoteen verrattuna lähes ennallaan. Alkoholiin kuolleista kolme neljästä oli miehiä. Alkoholikuolemat ovat yleistyneet kymmenen viime vuoden aikana erityisesti yli 55-vuotiailla miehillä. Samalla menehtyneiden keski-ikä on noussut 55 vuodesta 59 vuoteen. Nuoremmissa ikäryhmissä alkoholikuolleisuus on vähentynyt.

Miesten kuolleisuus alkoholiperäisiin syihin eri ikäryhmissä 1981–2013

Miesten kuolleisuus alkoholiperäisiin syihin eri ikäryhmissä 1981–2013

Kymmenen viime vuoden aikana miesten alkoholikuolleisuus on kasvanut eniten 65–74-vuotiailla. Se on lähes puolitoistakertaistunut. Selvästi suurinta alkoholikuolleisuus on kuitenkin edelleen 55–64-vuotiailla miehillä. Tätä nuorempien miesten alkoholikuolleisuus on sitä vastoin vähentynyt.

Alkoholin käyttöön liittyvä kuolleisuus kasvoi Suomessa suhteellisen tasaisesti 1980-luvulta lähtien aina vuoteen 2003, jonka jälkeen alkoholikuolleisuus lisääntyi muutamassa vuodessa noin neljänneksellä. Vuodesta 2008 alkanut alkoholikuolleisuuden hidas lasku pysähtyi vuonna 2012. Vuonna 2013 alkoholikuolleisuus jälleen pieneni hieman edellisvuodesta pysyen kuitenkin selvästi korkeammalla tasolla kuin vuonna 2003.

Vuonna 2013 alkoholiperäisten syiden osuus kaikista kuolemansyistä oli neljä prosenttia. Alkoholiperäisiin tauteihin ja alkoholimyrkytykseen menehtyi vuonna 2013 runsaat 1 900 henkeä, joista miehiä oli 1 500 ja naisia 400. Alkoholiin kuolleet ovat entistä vanhempia. Yli 65-vuotiaiden osuus alkoholikuolleista on kasvanut kymmenessä vuodessa kymmenen prosenttiyksikköä, 18 prosentista 28 prosenttiin. Alkoholiin kuolleista suurin osa eli seitsemän kymmenestä on edelleen työikäisiä. Alkoholin merkitys kuolemansyynä on keski-ikäisille suurempi kuin eläkeikäisille, koska keski-ikäisten kuolleisuus on kokonaisuudessaan vanhempia ikäryhmiä selvästi pienempää. Esimerkiksi 45–54-vuotiaina kuolleista miehistä alkoholi oli joka neljännen kuolemansyy.

Alkoholikuolemista suurin osa aiheutuu alkoholin pitkäaikaiseen käyttöön liittyvistä sairauksista, kuten maksa- ja sydänsairauksista. Alkoholimyrkytysten osuus alkoholikuolemista on pienentynyt 17 prosenttiin. Peruskuolemansyyn lisäksi alkoholi voi liittyä kuolemaan myötävaikuttavana tekijänä. Vuonna 2013 alkoholilla oli osuutta 355:een eli useampaan kuin joka kuudenteen tapaturmaiseen kuolemaan. Päihtymystila oli yleisintä tulipaloturmissa, missä yli puolet kuolleista oli alkoholin vaikutuksen alaisena. Liikenteessä kuolleista joka viides oli päihdyksissä. Kaatumisturmissa, joista suurin osa tapahtui yli 65-vuotiaille, alkoholin vaikutuksen alaisena oli joka kymmenes.

Naisista joka viides kuoli dementiaan

Vuonna 2013 kuoli yhteensä 51 500 henkilöä. Elinajan pidentyminen näkyy kuolleiden ikäjakaumassa. Kuolleet ovat yhä vanhempia: lähes kaksi kolmesta oli yli 75-vuotias ja joka kolmas yli 85-vuotias. Vainajista 400 oli 100 vuotta täyttäneitä.

Vuonna 2013 kaikista kuolemista 38 prosenttia aiheutui verenkiertoelinten sairauksista ja 24 prosenttia kasvaimista. Miehillä yleisin kuolemaan johtanut syöpämuoto oli keuhkosyöpä ja naisilla rintasyöpä. Dementian (mukaan lukien Alzheimerin tauti) osuus kuolemista on kasvanut viime vuosina nopeasti osin väestön ikääntymisen seurauksena. Dementiasta aiheutui 15 prosenttia kaikista kuolemista, kun osuus vielä kymmenen vuotta sitten oli 8 prosenttia. Naisista joka viides kuoli dementiaan ja miehistä lähes joka kymmenes. Naisten miehiä suurempi dementiakuolemien määrä johtuu siitä, että naiset elävät vanhemmiksi kuin miehet.

Itsemurhan tehneitä oli 887, mikä on hieman enemmän kuin edellisenä vuonna. Itsemurhan tehneistä alle 25-vuotiaita oli 11 prosenttia ja yli 65-vuotiaita 20 prosenttia. Itsemurhien määrä oli suurimmillaan vuonna 1990, jolloin Suomessa tehtiin yli 1 500 itsemurhaa. Itsemurhien määrä on vähentynyt sekä naisilla että miehillä kymmenessä vuodessa noin 15 prosenttia.

Tapaturmien kokonaismäärän suhteen vuosi 2013 ei paljon poikennut edellisestä. Tapaturmiin kuolleita oli 2 200 henkeä, kun alkoholimyrkytykset lasketaan alkoholikuolemiin. Erityisesti tulipalossa kuolleita oli ennätyksellisen vähän.

Kuolemansyyt 2013 (aikasarjaluokitus)

  Yhteensä Miehet Naiset Yhteensä Miehet Naiset
Kuolleita Kuolleita Kuolleita % % %
Verenkiertoelinten sairaudet 19 548 9 478 10 070 38 37 39
Kasvaimet 12 224 6 408 5 816 24 25 22
Dementia, Alzheimerin tauti 7 543 2 403 5 140 15 9 20
Tapaturmat (pl. alkoholimyrkytykset) 2 245 1 427 818 4 6 3
Hengityselinten sairaudet 1 892 1 186 706 4 5 3
Alkoholiperäiset taudit ja tapaturmainen alkoholimyrkytys 1 926 1 502 424 4 6 2
Itsemurhat 887 666 221 2 3 1
Muut kuolemansyyt 5 213 2 557 2 656 10 10 10
Kuolleita yhteensä 51 478 25 627 25 851 100 100 100

Lähde: Kuolemansyytilasto, Tilastokeskus

Lisätietoja: Airi Pajunen 029 551 3605, Jari Hellanto 029 551 3291, kuolemansyyt@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (493,9 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 30.12.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuolemansyyt [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-5051. 2013. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.6.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ksyyt/2013/ksyyt_2013_2014-12-30_tie_001_fi.html