Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Revideringar i denna statistik

Förändring från första offentliggörandet 1)

  1:a offentliggörandet, mn € Senaste offentliggörandet, mn € Revidering, mn € Revidering, %
Region Post År Kvartal        
Kommuner Verksamhetens intäkter totalt 2016 3 5 614 5 567 -47 -0,8
4 7 330 7 615 285 3,9
2017 1 1 546 1 550 5 0,3
2 3 506 3 484 -22 -0,6
Verksamhetens kostnader totalt 2016 3 27 444 27 217 -227 -0,8
4 36 469 36 824 356 1,0
2017 1 8 600 8 597 -3 0,0
2 17 820 17 798 -22 -0,1
Lånestock, i slutet av kvartalet 2016 3 14 899 14 852 -47 -0,3
4 16 039 16 065 25 0,2
2017 1 15 616 15 653 37 0,2
2 15 693 15 610 -83 -0,5
Samkommuner Verksamhetens intäkter totalt 2016 3 10 016 9 940 -75 -0,8
4 13 240 13 244 4 0,0
2017 1 3 637 3 664 27 0,7
2 7 193 7 259 66 0,9
Verksamhetens kostnader totalt 2016 3 9 301 9 294 -7 -0,1
4 12 421 12 426 5 0,0
2017 1 3 194 3 233 39 1,2
2 6 677 6 745 68 1,0
Lånestock, i slutet av kvartalet 2016 3 3 029 3 034 5 0,2
4 3 148 3 141 -7 -0,2
2017 1 3 110 3 121 11 0,3
2 3 199 3 199 0 0,0
1) Uppgifterna har kompletterats med affärsverken och interna poster har eliminerats.

Källa: Kommunekonomi kvartalsvis, 3:e kvartalet 2017, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jens Melfsen 029 551 2578, Karen Asplund 029 551 3611, kommunekonomi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 24.11.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kommunekonomi kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=2343-4120. 3:e kvartalet 2017, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.5.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktan/2017/03/ktan_2017_03_2017-11-24_rev_001_sv.html