Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Revideringar i denna statistik

Förändring från första offentliggörandet 1)

  1:a offentliggörandet, mn € Senaste offentliggörandet, mn € Revidering, mn € Revidering, %
Region Post År Kvartal        
Kommuner Verksamhetens intäkter totalt 2017 4 7 180 7 194 15 0,2
2018 1 1 588 1 647 59 3,7
2 3 366 3 531 165 4,9
3 4 972 5 240 268 5,4
Verksamhetens kostnader totalt 2017 4 35 737 35 714 -24 -0,1
2018 1 8 814 8 870 57 0,6
2 18 176 18 330 154 0,8
3 27 039 27 307 268 1,0
Lånestock, i slutet av kvartalet 2017 4 15 992 15 993 1 0,0
2018 1 15 859 15 846 -13 -0,1
2 15 899 15 897 -3 0,0
3 15 733 15 729 -4 0,0
Samkommuner Verksamhetens intäkter totalt 2017 4 14 283 14 285 2 0,0
2018 1 3 679 3 779 100 2,7
2 7 489 7 682 193 2,6
3 11 233 11 465 232 2,1
Verksamhetens kostnader totalt 2017 4 13 503 13 532 29 0,2
2018 1 3 353 3 467 114 3,4
2 7 084 7 278 194 2,7
3 10 643 10 881 239 2,2
Lånestock, i slutet av kvartalet 2017 4 3 430 3 443 13 0,4
2018 1 3 462 3 464 3 0,1
2 3 681 3 681 0 0,0
3 3 791 3 791 0 0,0
1) Uppgifterna har kompletterats med affärsverken och interna poster har eliminerats.

Källa: Kommunekonomi kvartalsvis, 4:e kvartalet 2018, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jens Melfsen 029 551 2578, Karen Asplund 029 551 3611, kommunekonomi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 13.2.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kommunekonomi kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=2343-4120. 4:e kvartalet 2018, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 19.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktan/2018/04/ktan_2018_04_2019-02-13_rev_001_sv.html