Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 2. Uppgifter om ekonomin i kommunerna och samkommunerna i Fasta Finland kvartalsvis (inkl. interna poster), miljoner euro 1)

  2:a kvartalet
Kommuner Samkommuner
2019 Förändring, % 2019 Förändring, %
Resultaträkning:        
Verksamhetens intäkter totalt 5 582 -3,0 9 011 6,7
Försäljningsintäkter 2 275 -9,3 8 222 6,8
Avgiftsintäkter 731 -3,9 365 6,1
Understöd och bidrag 266 30,3 120 25,5
Övriga verksamhetsintäkter 2 310 1,3 304 -1,5
Förändring av produktlager (+/-) 0   1 -159,4
Tillverkning för eget bruk 109 4,4 3 7,7
Verksamhetens kostnader totalt 21 321 3,7 8 648 7,6
Personalkostnader 6 607 1,2 3 680 6,2
Köp av kundtjänster 7 341 7,6 1 224 8,0
Köp av övriga tjänster 3 448 3,1 2 005 12,7
Material, förnödenheter och varor 921 -3,7 1 053 1,6
Understöd 1 054 2,6 153 39,7
Övriga verksamhetskostnader 1 951 3,4 533 3,8
= Verksamhetsbidrag (+/-) -15 630 6,3 367 -11,1
1) Uppgifterna omfattar affärsverk samt interna poster mellan olika uppgifter i kommunen/samkommunen. Verksamhetskostnaderna omfattar utgifter för tillverkning för eget bruk. Förändringarna har beräknats jämfört med föregående år.

Källa: Kommunekonomi kvartalsvis, 2:a kvartalet 2019, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jens Melfsen 029 551 2578, Karen Asplund 029 551 3611, kommunekonomi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 23.08.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kommunekonomi kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=2343-4120. 2:a kvartalet 2019, Tabellbilaga 2. Uppgifter om ekonomin i kommunerna och samkommunerna i Fasta Finland kvartalsvis (inkl. interna poster), miljoner euro 1) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.5.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktan/2019/02/ktan_2019_02_2019-08-23_tau_002_sv.html