Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Statistikcentralen undersöker hushållens konsumtion

I början av januari inleddes Statistikcentralens Konsumtionsundersökning 2012, som är en omfattande undersökning om hushållens konsumtion och levnadskostnader. För undersökningen intervjuar Statistikcentralen per telefon 8 000 hushåll som representerar alla finländska hushåll.

Konsumtionsundersökningen utreder hur finländska hushåll använder sina pengar, dvs. hur mycket pengar används till t.ex. mat, boende, transport, fritid och hälsovård. Förutom konsumtionsutgifter granskas bl.a. hushållens ägande av kapitalvaror och deras boendestandard. I undersökningen utreds också i vilken utsträckning hushållen använder välfärdstjänster och vilken betydelse användningen av offentliga utbildnings-, hälsovårds- och socialtjänster har när det gäller hushållens utkomst.

Preliminära uppgifter om undersökningen publiceras i december 2013. De officiella resultaten från undersökningen publiceras i form av statistik huvudsakligen i början av år 2014.

Förfrågningar: Juha Nurmela 09 1734 2548, kulutus.tilastokeskus@stat.fi

Pressmeddelande

Datainsamling: Konsumtionsundersökning


Senast uppdaterad 19.1.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Hushållens konsumtion [e-publikation].
ISSN=2323-301X. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 19.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktutk/ktutk_2012-01-19_uut_001_sv.html