Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 7.6.2006

Nya personbilar 24 procent dyrare i Finland än i EU i genomsnitt

Enligt en prisjämförelse hösten 2004 är priset på personbilar 24 procent högre i Finland än i EU-länderna i genomsnitt. Av de nordiska länderna är Danmark och Norge särskilt dyra. I Danmark är prisnivån rentav 87 procent högre än i EU i genomsnitt.

I EU varierar prisnivån mellan olika medlemsländer. I Danmark, som är EU:s dyraste medlemsland, kostar nya personbilar 2,3 gånger mer än i Polen, som har den förmånligaste prisnivån. Prisnivån i EU:s nyaste medlemsländer är under genomsnittet i EU med undantag av Malta och Cypern. Prisnivån i Estland är 73 procent av prisnivån i Finland.

Skattesatsen på bilar ligger bakom den höga prisnivån i Finland, liksom i Danmark, Irland, Portugal och Nederländerna.

Prisnivåindex för nya personbilar 2004, EU25=100

Uppgifterna baserar sig på Eurostats prisjämförelseprogram ECP (European Comparison Programme). I programmet deltar EU:s 25 medlemsländer, tre kandidatländer och av EFTA-länderna Island, Norge och Schweiz. Resultaten beskrivs mera omfattande i publikationen nummer 3/2006 i serien Statistics in Focus (SIF) Economy and finance som ges ut av Eurostat. Publikationen finns på internet som pdf-fil på adressen: Eurostats publikation

Källa: Eurostat; Internationell prisjämförelse, Statistikcentralen

Förfrågningar: Harri Kananoja (09) 1734 3567, Tomi Liimatainen (09) 1734 3490, kvhintavertailu.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 24.7.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Internationell prisjämförelse [e-publikation].
ISSN=1799-8387. 2004. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kvhv/2004/kvhv_2004_2006-06-07_tie_001_sv.html