Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 8.11.2006

Priser på tjänster 30 procent högre i Finland än inom EU i medeltal

Priser på de tjänster som hushållen köpt är i Finland i genomsnitt dyra jämfört med medelnivån i de europeiska länderna. Inom EU varierar prisnivån betydligt mellan olika medlemsländer. Medeltalet sänks speciellt både av EU:s nya medlemsländer och kandidatländerna. Undersökningsperspektivet inverkar således mycket då man talar om hur dyrt det är i Finland. Den här undersökningen gällde energi, trafiktjänster, kommunikationstjänster, restauranger och hotell samt rekreation och kultur. Deras genomsnittliga andel av hushållens konsumtionsutgifter är 23 procent på hela den europeiska nivån.

Prisnivån på de tjänster som hushållen köpt i de europeiska länderna år 2005, EU25=100 inkl. energi, trafiktjänster, kommunikationstjänster, restauranger och hotell samt rekreation och kultur

EFTA-länderna de dyraste, de nya EU-länderna de billigaste

De tre EFTA-länder, dvs. Island, Schweiz och Norge, som är med i undersökningen har de högsta priserna i Europa. Av de tjänster som undersökningen gällde var trafiktjänsterna dyra i Finland och kommunikationstjänsterna åter rätt förmånliga. Trafiktjänsterna omfattar både landsvägs-, luft- och sjötrafik. Kommunikationstjänsterna innehåller telefonsamtal, internet- och posttjänster.

Tjänsterna kan grovt sett indelas i två grupper: arbetskraftsdominerade och kapitaldominerade. Inom arbetskraftsdominerade servicebranscher är prisskillnaderna typiskt stora mellan länderna. Prisskillnaderna beror främst på arbetskraftskostnaderna, där skillnaderna mellan de europeiska länderna är stora. Inom de kapitaldominerade näringsgrenarna är prisskillnaderna betydligt mindre.

Tjänsterna är sinsemellan mycket olika och därför är prisskillnaderna mellan länderna inte likadana inom alla tjänstemarknaderna. Inom kommunikationstjänster är skillnaderna mindre än t.ex. inom energi. Överraskande är att nya EU-medlemsländer, såsom Lettland, är bland de dyraste länderna inom kommunikationstjänsterna.

Prisnivåindexar efter varugrupp, EU25=100

  Finland Sverige Danmark Norge Island Stor-
britannien
Tyskland Frankrike Spanien Italien Estland Lettland Litauen
Energi 91 124 155 119 108 76 127 98 92 103 56 49 58
Trafiktjänster 135 138 144 169 176 127 106 100 86 87 54 43 44
Kommunikationstjänster 78 75 82 109 115 91 107 111 101 103 83 102 59
Rekreation och kultur 111 117 130 150 147 112 105 114 97 92 60 47 41
Restauranger och hotell 123 120 149 148 191 117 93 109 92 103 65 61 60

Uppgifterna baserar sig på Eurostats prisjämförelseprogram ECP (European Comparison Programme). I programmet deltar EU:s 25 medlemsländer, tre kandidatländer och av EFTA-länderna Island, Norge och Schweiz. Resultaten beskrivs mera omfattande i publikationen nummer 12/2006 i serien Statistics in Focus (SIF) Economy and finance som ges ut av Eurostat. Publikationen finns på internet som pdf-fil på adressen: Eurostats publikation

Källa: Eurostat; Internationell prisjämförelse. Statistikcentralen

Förfrågningar: Harri Kananoja (09) 1734 3567, Tomi Liimatainen (09) 1734 3490, kvhintavertailu.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 8.11.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Internationell prisjämförelse [e-publikation].
ISSN=1799-8387. 2005. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kvhv/2005/kvhv_2005_2006-11-08_tie_001_sv.html