Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 16.1.2008

Mat och alkoholfria drycker 20 procent dyrare i Finland än i Europa i genomsnitt

Enligt en jämförelse av priser på mat och alkoholfria drycker våren 2006 ligger konsumentpriserna i Finland 20 procent över EU-genomsnittet. De nordiska länderna, med undantag för Sverige och Finland, skiljer sig från mängden som dyra länder. Priserna på Island är de dyraste i hela Europa. På Island är prisnivån rentav 64 procent högre än i EU i genomsnitt. Inom EU är prisnivån högst i Danmark, där en matkorg kostar 2,5 gånger mer än i det förmånligaste EU-landet, dvs. Bulgarien.

Alkoholen är 70 procent dyrare i Finland än i EU i genomsnitt. Norge och Island är klart dyrare än andra länder. I båda länderna är priserna närmare 130 procent högre än EU-genomsnittet. Den dyraste alkoholen inom EU finns på Irland, Finland är näst dyrast. Också när det gäller alkoholen är Bulgarien det förmånligaste EU-landet. På grund av olika beskattningspraxis är skillnaden på alkoholpriset i olika länder mycket stor.

Däremot följer priset på tobaksprodukterna i Finland genomsnittet. I Finland är prisnivån 7 procent över EU-genomsnittet. I jämförelsen är Norge dyrast, medan Storbritannien är dyrast av EU-länderna. I båda länderna är prisnivån mer än två gånger dyrare än EU-genomsnittet. I det förmånligaste EU-landet Lettland är priset på tobak bara 28 procent av genomsnittet. Också tobaksbeskattningen varierar mycket efter land.

Prisnivån på mat och alkoholfria drycker i Europa år 2006, EU27=100

Uppgifterna baserar sig på Eurostats prisjämförelseprogram ECP (European Comparison Programme). I programmet deltar EU:s 27 medlemsländer, tre kandidatländer (Kroatien, Makedonien (FYROM) och Turkiet), länderna i Västra Balkan (Albanien, Bosnien-Hercegovina, Montenegro och Serbien) och 3 EFTA-länder (Island, Norge och Schweiz). Resultaten beskrivs mera omfattande i publikationen nummer 90/2007 i serien Statistics in Focus (SIF) Economy and finance som ges ut av Eurostat. Publikationen finns på internet som pdf-fil på adressen:
Eurostats publikation

Källa: Eurostat: Internationell prisjämförelse. Statistikcentralen

Förfrågningar: Harri Kananoja (09) 1734 3567, Tomi Liimatainen (09) 1734 3490, kvhintavertailu.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 16.1.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Internationell prisjämförelse [e-publikation].
ISSN=1799-8387. 2006. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kvhv/2006/kvhv_2006_2008-01-16_tie_001_sv.html