Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 8.7.2008

Priserna på hushållsmaskiner och hemelektronik på nordisk nivå i Finland

Enligt en europeisk prisjämförelse av hushållsmaskiner och hemelektronik våren 2007 var de nordiska ländernas prisnivå mycket enhetlig när det gäller dessa produktgrupper, med undantag av Island som visade sig vara det dyraste landet i Europa.

När det gäller prisnivån på hemelektronik var variationsbredden mycket liten i hela Europa. De flesta (27) av de 37 länderna som prisjämförelsen gällde placerade sig mellan 90-110 % av genomsnittet för EU. Ett klart undantag var Island, där prisnivån överskred genomsnittet för EU med ungefär 40 procent.

Prisnivån på hemelektronik i europeiska länder år 2007, EU27=100

När det gäller priserna på hushållsmaskiner var variationen något större. Inom variationsbredden 90-110% placerade sig 25 av de 37 länderna som deltog. Utanför blev här också Island, där prisnivån var omkring 50 procent högre än EU-genomsnittet och samtidigt ungefär det dubbla jämfört med det förmånligaste landet Makedonien (Den före detta jugoslaviska republiken Makedonien). När det gäller de båda produktgrupperna fanns den lägsta prisnivån typiskt i EU:s kandidatländer och i nya medlemsländer.

Prisnivån på hushållsmaskiner i europeiska länder år 2007, EU27=100

Uppgifterna baserar sig på Eurostats prisjämförelseprogram ECP (European Comparison Programme). I programmet deltar EU:s 27 medlemsländer, tre kandidatländer (Kroatien, Makedonien (FYROM) och Turkiet), länderna i Västra Balkan (Albanien, Bosnien-Hercegovina, Montenegro och Serbien) och 3 EFTA-länder (Island, Norge och Schweiz). I jämförelsen ingick omkring 230 produkter. Resultaten beskrivs mera omfattande i publikationen nummer 63/2008 i serien Statistics in Focus (SIF) Economy and Finance som ges ut av Eurostat. Publikationen finns på internet som pdf-fil på adressen:

Källa: Eurostat: Internationell prisjämförelse. Statistikcentralen

Förfrågningar: Harri Kananoja (09) 1734 3567, Marko Rissanen (09) 1734 2944
kvhintavertailu.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 8.7.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Internationell prisjämförelse [e-publikation].
ISSN=1799-8387. 2007. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kvhv/2007/kvhv_2007_2008-07-08_tie_001_sv.html