Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 28.6.2010

Mat och alkoholfria drycker en femtedel dyrare i Finland än i EU i genomsnitt

Enligt en jämförelse av priserna på mat och alkoholfria drycker våren 2009 ligger konsumentpriserna i Finland 20 procent över EU-genomsnittet. Inom EU är prisnivån högst i Danmark. Där kostar en matkorg över två gånger så mycket som i Polen, som är det förmånligaste EU-landet. På Island sjönk prisnivån nästan till europeisk medelnivå på grund av den försvagade valutakursen 1) . Priserna i jämförelsen är medelpriser för år 2009, vilket innebär att ändringen av matmomsen 1.10.2009 finns med i Finlands priser med tre månaders viktning.

Prisnivån på mat och alkoholfria drycker i Europa år 2009, EU27=100

Prisnivån på mat och alkoholfria drycker i Europa år 2009, EU27=100

Alkoholpriserna i Finland är de dyraste i EU, då de är 70 procent högre än EU-genomsnittet. Den billigaste alkoholen i EU finns i Rumänien. På grund av olika beskattningspraxis är skillnaderna i alkoholpriser mycket stora mellan de olika länderna.

Däremot följer tobakspriserna i Finland genomsnittet. I Finland ligger prisnivån 10 procent över EU-genomsnittet. Den dyraste tobaken i EU finns på Irland, där prisnivån är mer än dubbelt så hög som EU-genomsnittet. I det förmånligaste EU-landet Bulgarien är priset på tobak 46 procent av EU-genomsnittet. Också tobaksbeskattningen varierar mycket efter land.

Prisnivån på mat, drycker och tobak i Europa år 2009, EU27=100

  Mat Alkoholfria
drycker
Alkohol-
drycker
Tobak
Danmark 134 193 135 117
Schweiz 144 112 113 104
Norge 153 168 234 219
Finland 118 132 170 110
Irland 128 146 167 217
Luxemburg 119 106 96 88
Frankrike 112 96 95 133
Belgien 115 116 101 108
Nederländerna 98 96 99 111
Österrike 117 108 95 97
Sverige 104 110 138 130
Italien 109 94 113 104
Tyskland 111 106 91 119
Island 105 103 168 115
EU 27 100 100 100 100
Spanien 96 97 84 73
Grekland 100 115 105 72
Storbritannien 96 102 117 166
Cypern 106 130 119 88
Portugal 92 102 86 85
Slovenien 96 93 102 65
Malta 91 118 98 94
Kroatien 93 112 110 67
Estland 79 99 106 58
Lettland 83 114 118 62
Slovakien 80 101 97 73
Tjeckien 74 93 89 75
Litauen 72 91 99 51
Turkiet 76 91 161 52
Ungern 78 89 84 51
Montenegro 78 83 95 30
Polen 63 76 89 52
Bosnien-Hercegovina 75 90 97 33
Rumänien 65 75 70 47
Serbien 69 80 90 30
Bulgarien 67 80 77 46
Albanien 70 96 92 33
Makedonien 52 63 69 30

Norge är dyrast i Europa i alla tre kategorier och Makedonien billigast. Mat och alkoholfria drycker kostar 54 procent mer i Norge än EU-genomsnittet, i Makedonien omkring hälften av EU-genomsnittet. I Norge är priserna på alkoholdrycker 134 procent högre än i EU i genomsnitt och i Makedonien 31 procent lägre än i EU i genomsnitt. Prisnivån på tobak är mer än två gånger så hög i Norge som EU-genomsnittet, medan den i Makedonien, Montenegro och Serbien är mindre än en tredjedel av EU-genomsnittet.

Uppgifterna baserar sig på Eurostats prisjämförelseprogram ECP (European Comparison Programme). I programmet deltar EU:s 27 medlemsländer, tre kandidatländer (Kroatien, Makedonien (FYROM) och Turkiet), länderna i Västra Balkan (Albanien, Bosnien-Hercegovina, Montenegro och Serbien) och 3 EFTA-länder (Island, Norge och Schweiz). I jämförelsen ingick omkring 500 produkter. Resultaten beskrivs mera omfattande i publikationen nummer 30/2010 i serien Statistics in Focus (SIF) Economy and Finance som ges ut av Eurostat. Publikationen finns på internet som pdf-fil på adressen: Eurostats publikation


1) Ett lands prisnivåindex beräknas genom att dividera landets köpkraftsparitet med dess årliga genomsnittliga valutakurs mot euron. På grund av detta påverkar förändringarna i valutakurser prisnivåindexen.

Källa: Eurostat: Internationell prisjämförelse, Statistikcentralen

Förfrågningar: Harri Kananoja (09) 1734 3567, Tomi Liimatainen (09) 1734 3490, kvhintavertailu.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 28.6.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Internationell prisjämförelse [e-publikation].
ISSN=1799-8387. 2009. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kvhv/2009/kvhv_2009_2010-06-28_tie_001_sv.html