Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 28.6.2011

Stora europeiska skillnader i konsumentpriser år 2010

Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika länder i Europa år 2010. Prisnivån i Schweiz var 48 procent över EU-genomsnittet, medan Makedoniens prisnivå var under hälften av genomsnittet i EU. EU:s dyraste medlemsland var Danmark och det förmånligaste Bulgarien. Av euroländerna var Finland dyrast, medan Slovakien var förmånligast.

Den totala prisnivån för privat konsumtion 2010, EU27 = 100

Den totala prisnivån för privat konsumtion 2010, EU27 = 100

När man jämför den totala prisnivån mellan de nordiska länderna bildar Danmark och Norge sin egen grupp, vars prisnivå överskrider genomsnittet i EU med över 40 procent. Finland och Sverige följer efter med en total prisnivå som är ungefär 20 procent över EU-genomsnittet. Förmånligast av de nordiska länderna är Island, där den totala prisnivån är ungefär 10 procent ovanför genomsnittet i EU.

Prisnivåskillnaderna på alkoholdrycker och tobak var stora mellan olika länder i Europa, vilket beror på olika beskattningspraxis. Prisnivån i Norge var nästan sex gånger högre än prisnivån i Europas billigaste land Makedonien. Produktgrupperna för tjänster innehöll också stora prisnivåskillnader på grund av tjänsternas arbetskraftskostnader. Däremot var prisnivån mycket enhetlig i produktgrupperna för bland annat klädsel, hushållsmaskiner och hemelektronik. Tabellbilaga 1 innehåller tilläggsuppgifter om produktgruppspecifika prisnivåer.

Finland hör tillsammans med de andra nordiska länderna till Europas dyraste länder. År 2010 var kommunikationspriserna i Finland under EU:s genomsnitt. Priserna för jämförelsen samlades in under åren 2008–2010 och Eurostat har uppdaterat dem med valutakurs- och inflationsförändringar så att priserna motsvarar medelpriserna för år 2010. Resultaten innehåller inte skatte- och prisförhöjningarna som trädde i kraft i början av år 2011. Likaså finns t.ex. ändringarna av mervärdesskatten i juli 2010 med i Finlands priser med endast sex månaders viktning.

Uppgifterna baserar sig på Eurostats prisjämförelseprogram ECP (European Comparison Programme). I programmet deltar EU:s 27 medlemsländer, fyra kandidatländer (Kroatien, Makedonien (FYROM), Montenegro och Turkiet), länderna i Västra Balkan (Albanien, Bosnien-Hercegovina och Serbien) och tre EFTA-länder (Island, Norge och Schweiz). I jämförelsen ingick omkring 2 500 produkter. Statistikcentralen har sammanställt Finlands prismaterial för jämförelsen.

Resultaten presenteras mera omfattande i publikation nummer 28/2011 i serien Statistics in Focus (SIF) Economy and Finance som ges ut av Eurostat. Publikationen finns på internet som pdf-fil på adressen: Eurostats publikation


Källa: Eurostat: Internationell prisjämförelse, Statistikcentralen

Förfrågningar: Tomi Liimatainen (09) 1734 3490, Harri Kananoja (09) 1734 3567, kvhintavertailu.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Publikationen i pdf-format (243,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 28.6.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Internationell prisjämförelse [e-publikation].
ISSN=1799-8387. 2010. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kvhv/2010/kvhv_2010_2011-06-28_tie_001_sv.html