Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 28.6.2012

Stora europeiska skillnader i konsumentpriser år 2011

Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika länder i Europa år 2011. Prisnivån i Schweiz var 62 procent över EU-genomsnittet, medan Makedoniens prisnivå samtidigt var under hälften av genomsnittet i EU. EU:s dyraste medlemsland var Danmark och det förmånligaste Bulgarien. Av euroländerna var Finland dyrast, medan Slovakien var förmånligast.

Den totala prisnivån för privat konsumtion 2011, EU27=100

Den totala prisnivån för privat konsumtion 2011, EU27=100

När man jämför den totala prisnivån mellan de nordiska länderna överskrider Norges och Danmarks prisnivå genomsnittet i EU med över 40 procent. Sverige och Finland följer efter med en total prisnivå som är över 20 procent över EU-genomsnittet. Förmånligast av de nordiska länderna är Island, där den totala prisnivån är 14 procent ovanför genomsnittet i EU.

Prisnivåskillnaderna på alkoholdrycker och tobak var stora p.g.a. olika beskattningspraxis. Prisnivån i Norge var över sex gånger högre än prisnivån i Europas billigaste land Makedonien. Produktgrupperna för tjänster (transport-, hotell- och restaurangtjänster) innehöll också stora prisnivåskillnader på grund av tjänsternas arbetskraftskostnader. Däremot var prisnivån mycket enhetlig i produktgrupperna för bl.a. klädsel, hemelektronik och hushållsmaskiner. Tabellbilaga 1 innehåller tilläggsuppgifter om produktgruppspecifika prisnivåer.

Finland hör tillsammans med de andra nordiska länderna till Europas dyraste länder. År 2011 var kommunikationspriserna i Finland under EU:s genomsnitt. Priserna för jämförelsen samlades in under åren 2009–2011 och Eurostat har uppdaterat dem med valutakurs- och inflationsförändringar så att priserna motsvarar medelpriserna för år 2011. Resultaten innehåller ännu inte de skatte- och prisförhöjningar som trädde i kraft i början av år 2012.

Uppgifterna baserar sig på Eurostats prisjämförelseprogram ECP (European Comparison Programme). I programmet deltar EU:s 27 medlemsländer, fem kandidatländer (Kroatien, Makedonien (FYROM), Montenegro, Turkiet och Serbien), länderna i Västra Balkan (Albanien och Bosnien-Hercegovina) och tre EFTA-länder (Island, Norge och Schweiz). I jämförelsen ingick omkring 2 400 produkter. Statistikcentralen har sammanställt Finlands prismaterial för jämförelsen.

Resultaten presenteras mer omfattande i publikation nummer 26/2012 i serien Statistics in Focus (SIF) Economy and Finance som ges ut av Eurostat. Publikationen finns på internet som pdf-fil på adressen:
Eurostats publikation


Källa: Eurostat: Internationell prisjämförelse, Statistikcentralen

Förfrågningar: Harri Kananoja 09 1734 3567, Tomi Liimatainen 09 1734 3490, kvhintavertailu.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Publikationen i pdf-format (242,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 28.6.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Internationell prisjämförelse [e-publikation].
ISSN=1799-8387. 2011. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kvhv/2011/kvhv_2011_2012-06-28_tie_001_sv.html