Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 24.6.2013

Mat och alkoholfria drycker 19 procent dyrare i Finland än i EU i genomsnitt

Enligt en jämförelse av priserna på mat och alkoholfria drycker våren 2012 ligger konsumentpriserna i Finland 19 procent över EU-genomsnittet. Inom EU är prisnivån högst i Danmark. Där kostar en matkorg över två gånger så mycket som i Polen som är det förmånligaste EU-landet. Priserna i jämförelsen är medelpriser för år 2012.

Prisnivån på mat och alkoholfria drycker i Europa i år 2012, EU27=100

Prisnivån på mat och alkoholfria drycker i Europa i år 2012, EU27=100

Av euroländerna hör Österrike, Irland och Luxemburg till samma grupp som Finland, dvs. de som överskrider EU-genomsnittet med omkring 20 procent. I jämförelse med de nordiska länderna hör Finland till den förmånligare hälften, vilket för sin del beror på att de skandinaviska kronorna har blivit starkare i förhållande till euron. I jämförelsen höjer kronornas ökade värde prisnivån i dessa länder.

Alkoholpriserna i Finland är de dyraste i EU då de är 75 procent högre än EU-genomsnittet. Den billigaste alkoholen i EU finns i Bulgarien. På grund av olika beskattningspraxis är skillnaderna i alkoholpriser mycket stora mellan de olika länderna.

Tobaksprodukterna i Finland följer medelpriserna, dvs. de ligger nära genomsnittet för EU-länderna. Den dyraste tobaken i EU finns på Irland och i Storbritannien, där prisnivån är nästan dubbelt så hög jämfört med EU-genomsnittet. I de förmånligaste EU-länderna Ungern, Litauen, Bulgarien och Polen är priset på tobak mindre än 60 procent av EU-genomsnittet. Också tobaksbeskattningen varierar mycket efter land.

Norge är dyrast i Europa i alla ovan nämnda produktgrupper och Makedonien förmånligast. Mat och alkoholfria drycker kostar nästan 90 procent mer i Norge än i EU i genomsnitt, i Makedonien omkring 60 procent av EU-genomsnittet. I Norge är prisnivån på alkoholprodukter och tobak nästan tre gånger så hög som EU-genomsnittet. I Makedonien kostade alkoholprodukterna 35 procent mindre än EU-genomsnittet. I flera länder i Balkanområdet är prisnivån på tobak mindre än en tredjedel av EU-genomsnittet.

Tabellbilaga 1 innehåller tilläggsuppgifter om produktgruppspecifika prisnivåer.

Uppgifterna baserar sig på Eurostats prisjämförelseprogram ECP (European Comparison Programme). I programmet deltar EU:s 27 medlemsländer, det anslutande landet Kroatien, fyra kandidatländer (Makedonien (FYROM), Montenegro, Serbien och Turkiet), länderna i Västra Balkan (Albanien, Bosnien-Hercegovina) och tre EFTA-länder (Island, Norge och Schweiz). I jämförelsen ingick omkring 500 produkter. Statistikcentralen har sammanställt Finlands prismaterial för jämförelsen.

Resultaten presenteras mera omfattande i publikation nummer 15/2013 i serien Statistics in Focus (SIF) Economy and Finance som ges ut av Eurostat. Publikationen finns på internet på adressen: Eurostats publikation


Källa: Eurostat: Internationell prisjämförelse, Statistikcentralen

Förfrågningar: Harri Kananoja 09 1734 3567, Tomi Liimatainen 09 1734 3490, kvhintavertailu.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (224,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 24.6.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Internationell prisjämförelse [e-publikation].
ISSN=1799-8387. 2012. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kvhv/2012/kvhv_2012_2013-06-24_tie_001_sv.html