Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 19.6.2014

Stora skillnader mellan priser som europeiska konsumenter betalade år 2013

Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika länder i Europa år 2013. Prisnivån i Schweiz och Norge översteg EU-genomsnittet med mer än 50 procent. Av de europeiska länderna hade Makedonien den lägsta prisnivån och där var priserna under hälften av EU-genomsnittet. Av EU-medlemsländerna var det dyrast i Danmark och förmånligast i Bulgarien. Av euroländerna var Luxemburg och Finland de dyraste, medan Slovakien var det förmånligaste.

Den totala prisnivån för privat konsumtion 2013, EU28=100

Den totala prisnivån för privat konsumtion 2013, EU28=100

På grund av olika beskattningspraxis var skillnaderna i prisnivån tydligast när det gäller alkoholdrycker och tobak. Prisnivån i Norge var nästan sju gånger högre än prisnivån i Europas billigaste land Makedonien. Produktgrupperna för tjänster (transport-, hotell- och restaurangtjänster) innehöll också stora prisnivåskillnader på grund av tjänsternas arbetskraftskostnader. Däremot var prisnivån mycket enhetlig i produktgrupperna för bl.a. klädsel, hemelektronik och hushållsmaskiner, som alla omfattade relativt många starka internationella varumärken. Tabellbilaga 1 innehåller tilläggsuppgifter om produktgruppspecifika prisnivåer.

Finland hör tillsammans med de andra nordiska länderna till Europas dyraste länder. Norges totala prisnivå överskrider EU-genomsnittet med 55 procent. Danmarks och Sveriges prisnivå överskrider genomsnittet i EU med 40 respektive 30 procent. I Finland överskrider prisnivån genomsnittet i EU med 23 procent och på Island med 12 procent. År 2013 var kommunikationspriserna i Finland klart under EU:s genomsnitt.

Uppgifterna baserar sig på Eurostats prisjämförelseprogram ECP (European Comparison Programme). I programmet deltar EU:s 28 medlemsländer, fyra kandidatländer (Makedonien (FYROM), Montenegro, Turkiet och Serbien), länderna i Västra Balkan (Albanien och Bosnien-Hercegovina) och tre EFTA-länder (Island, Norge och Schweiz). I jämförelsen ingick omkring 2 400 produkter

Priserna för jämförelsen samlades in under åren 2011–2013 och Eurostat har uppdaterat dem med valutakurs- och inflationsförändringar så att priserna motsvarar medelpriserna för år 2013. Statistikcentralen har sammanställt Finlands prismaterial för jämförelsen.

Resultaten presenteras mera omfattande i serien Statistics Explained som ges ut av Eurostat. Publikationen finns på internet som pdf-fil på adressen:
Eurostats publikation


Källa: Eurostat: Internationell prisjämförelse, Statistikcentralen

Förfrågningar: Harri Kananoja 029 551 3567, Tomi Liimatainen 029 551 3490, kvhintavertailu.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (244,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 19.6.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Internationell prisjämförelse [e-publikation].
ISSN=1799-8387. 2013. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kvhv/2013/kvhv_2013_2014-06-19_tie_001_sv.html