Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle.

Lakkautetut tilastot

Tilastokeskuksen vuosittain julkaisemat yli 600 tilastojulkistusta ja niihin liittyvä aineisto säilytetään tilastojen kotisivuilla pysyvästi. Julkaistut tiedot säilytetään verkkopalvelussa vaikka tilaston tuottaminen loppuisikin. Tilastoja myös yhdistetään toisiin tilastoihin tai niiden tuotanto siirretään toisiin organisaatioihin. Tällöin tilaston kotisivulla kerrotaan, mitä tietoja jatkossa tuotetaan ja mistä tiedot ovat saatavissa.


Tilaston nimiLakkautusvuosi
Alueellinen luottokanta 2009
Aluetalouden indikaattorit2009
Ammatillinen koulutus2020
Ammattikorkeakoulukoulutus2020
Asuntokanta2009
Asuntokunnat ja asuinolot2009
Autokaupan määrävuosiselvitys2016
Elinkustannusindeksi2007
Elinolotutkimus2006
Energian hankinta, kulutus ja hinnat2011
Energiankulutus2010
Erityistuomioistuimet2010
Esi- ja peruskouluopetus2020
HEX -osakeindeksi2006
Hallinto-oikeuksien ratkaisut2015
Henkilöstökoulutustilasto2008
Henkilöstörahastot 2009
Hovioikeuksien ratkaisut2015
Informaatiopalvelujen tilinpäätöstilasto2013
Joukkovelkakirjat 2007
Julkinen oikeusapu2015
Julkisen sektorin ympäristönsuojelumenot 2014
Julkisyhteisöjen rahoitustilinpito2021
Kaupan alueellinen määrävuosiselvitys2015
Kaupan tilinpäätöstilasto2013
Kaupan varastotilasto2011
Kesämökit2009
Kokonaistuotannon neljännespikaennakko2006
Konkurssit2021
Korkean teknologian ulkomaankauppa2009
Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisut2015
Korkeimman oikeuden ratkaisut2015
Kotitalouksien aluetilit2009
Kuluttajabarometri maakunnittain2010
Kuntatalous2021
Kuntatalous neljännesvuosittain2021
Kuntien ja kuntayhtymien talous ja toiminta2015
Kuntien ja kuntayhtymien talous neljännesvuosittain2015
Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot2011
Kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösarviot2013
Kuntien ja kuntayhtymien tuottavuustilasto2015
Kuntien talouden neljännesvuositilasto 2013
Kuorma-autoliikenteen kustannusindeksi2015
Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut2015
Käräjäoikeuksien siviiliasioiden ratkaisut2015
Liike-elämän palvelujen tilinpäätöstilasto2013
Liikenteen tilinpäätöstilasto2013
Linja-autoliikenteen kustannusindeksi2015
Lukiokoulutus2020
Luottokanta 2016
Luottokortit 2013
Luottolaitosten tilinpäätökset2021
Luottolaitostoiminnan tunnuslukuja2006
Maarakennusalan konekustannusindeksi2015
Maatalouden aluetaloustilasto2015
Maatilatalouden tulo- ja verotilasto2007
Maatilatalouden yritys- ja tulotilasto2007
Majoitus- ja ravitsemistoiminnan tilinpäätöstilasto2013
Matkailutilinpito2020
Metsäalan kone- ja autokustannusindeksi2015
Metsätilinpito2015
Metsätyöntekijöiden palkat2010
Nettohintaindeksi2009
Omistusasumisen hintaindeksit2018
Opettajat ja muu henkilökunta2007
Opiskelijoiden työssäkäynti2021
Pakkokeinot2015
Palveluiden alue- ja toimialatilasto2013
Palvelujen ulkomaankauppa2016
Patentointi2015
Poliisin tietoon tullut rikollisuus2015
Posti ja pienkuljetustoiminta2009
Pääomakanta 2012
Rahoitusleasing 2015
Rahoitustoiminta2013
Raideliikenteen kustannusindeksi2007
Rajahaastattelututkimus2014
Rakennuskanta2009
Rakennusluvat 2010
Rakennusyritysten myynnin määrä2005
Rakentamisen alue- ja toimialatilasto2013
Rakentamisen tilinpäätöstilasto2013
Sijoituspalveluyritykset2021
Sijoitusrahastojen ja rahastoyhtiöiden tilinpäätökset2009
Sijoitusrahastot2009
Suurten yritysten liikevaihtoennakko2020
Syyttäjän ratkaisut2015
Säännöllisen ansion indeksi2009
Taksi- ja sairaankuljetusliikenteen kustannusindeksit2015
Televiestintä2009
Teollisuuden alue- ja toimialatilasto2013
Teollisuuden ja kaupan varastotilasto 2021
Teollisuuden tilinpäätöstilasto2013
Teollisuuden ympäristönsuojelumenot2016
Tieteen ja teknologian henkilövoimavarat2015
Transitotilasto 2005
Tukkukaupan määrävuosiselvitys2016
Tulonjaon kokonaistilasto2018
Tuotannon ja työllisyyden aluetilit2009
Tupakkatilasto2011
Ulkomaan meriliikenteen tulot ja menot2015
Uudisrakentamisen volyymi-indeksi2010
Vakuutustoiminta2021
Valtion takaukset2017
Valtion tulot ja menot alueittain2013
Valtion tuottavuustilasto2014
Vangit2010
Veronalaiset tulot2019
Väestölaskennat2011
Vähittäiskaupan määrävuosiselvitys2016
Yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi2007
Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen ajankäyttötutkimus2008
Yliopistokoulutus2020
Ympäristöasenteet2008
Yritysrekisterin vuositilasto2013
Yrityssaneeraukset2021

Lakkautettujen tilastojen lukumäärä: 116