Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Finlands officiella statistik

Barnskydd

Producent:
Institutet för hälsa och välfärd (THL)
Uppgifter: Barnskydd
thl.fi
Statistikkalendarier
thl.fi
Beskrivning: Uppgifterna bygger på uppgifter från Institutet för hälsa och välfärds barnskyddsregister om barn och ungdomar som placerats utom hemmet samt på en sammanfattande enkät, som Institutet för hälsa och välfärd genomför årligen i kommunerna, om barn och ungdomar som omfattas av stödåtgärder inom barnskyddets öppenvård. Barnskyddsregistret har funnits i sin nuvarande form sedan 1991 och statistiken över barnskyddets öppenvård sedan 1992.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: socialvård, barnskydd, omhändertagande, vård utom hemmet, barn.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Barnskydd [e-publikation].
Helsingfors: Institutet för hälsa och välfärd (THL) [hänvisat: 15.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/lasuo/index_sv.html