Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 1. Kreditbestånd efter finansobjekt åren 2012-2014, miljoner euro

  Utlåningsbeståndet, totalt Ny utlåning, totalt Beståndet av masskuldebrev, totalt Beståndet av penningmarknadsinstrument, totalt Kreditbeståndet, totalt 1)
2012/Q1 27 063 1 125 49 208 7 670 83 942
2012/Q2 26 834 1 291 50 026 8 776 85 635
2012/Q3 26 614 1 064 50 243 8 986 85 843
2012/Q4 26 648 1 903 49 260 7 937 83 845
2013/Q1 26 530 1 401 50 820 8 160 85 509
2013/Q2 26 257 1 616 51 519 7 095 84 871
2013/Q3 25 878 985 51 377 7 477 84 732
2013/Q4 25 283 1 574 52 838 6 298 84 419
2014/Q1 2) 26 699 . 3) 58 260 7 351 92 310
2014/Q2 2) 26 799 2 017 58 435 7 606 92 841
2014/Q3 2) 27 282 2 242 58 888 6 181 92 351
1) Inkl. övriga finansiella företag, försäkringsföretag och offentlig sektor
2) På grund av sektorindelningen 2012 är uppgifterna för år 2014 inte helt jämförbara med uppgifterna för tidigare år
3) “..” uppgift inte tillgänglig

Källa: Kreditbeståndet, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kerttu Helin 029 551 3330, Elina Somervuori 029 551 2995, luottokanta.rahoitus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 5.12.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kreditbeståndet [e-publikation].
ISSN=2342-2610. 3:e kvartalet 2014, Tabellbilaga 1. Kreditbestånd efter finansobjekt åren 2012-2014, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/lkan/2014/03/lkan_2014_03_2014-12-05_tau_001_sv.html