Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 2. Krediter till hushållen som beviljats av övriga finansinstitut efter användningsändamål åren 2013-2014, miljoner euro

  2014/Q4 2014/Q3 2014/Q2 2014/Q1 2) 2013/4 2013/3 2013/2 2013/1
Beståndet av konsumtionskrediter 2 043 1 972 1 935 1 915 1 588 1 550 1 550 1 698
Annat användningssyfte, beståndet 111 118 124 127 43 45 48 50
Utlåning/Upplåning totalt, bestånd 1) 2 154 2 090 2 059 2 042 1 631 1 595 1 599 1 749
1) Inkl. övriga finansinstitut, företag som beviljar minilån och pantlåneinrättningar
2) På grund av sektorindelningen 2012 är uppgifterna för år 2014 inte helt jämförbara med uppgifterna för tidigare år

Källa: Kreditbeståndet, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kerttu Helin 029 551 3330, Sari Kuisma 029 551 2645, luottokanta.rahoitus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 18.3.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kreditbeståndet [e-publikation].
ISSN=2342-2610. 4:e kvartalet 2014, Tabellbilaga 2. Krediter till hushållen som beviljats av övriga finansinstitut efter användningsändamål åren 2013-2014, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/lkan/2014/04/lkan_2014_04_2015-03-18_tau_002_sv.html