Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 3. Nyckeltal för snabblåneföretag åren 2014-2015

  2015/Q1 2014/Q4 2014/Q3 2014/Q2 2014/Q1
Nya beviljade krediter, 1 000 euro 25 978 40 533 38 665 43 109 44 088
Kostnader som hänför sig till nya krediter, 1 000 euro 3 969 6 634 6 176 4 610 5 983
Kostnader/nya krediter, % 15,3 16,4 16,0 10,7 13,6
Genomsnittlig återbetalningstid för nya krediter, dagar 93 81 84 66 84
Kreditbeståndet, 1 000 euro 68 968 76 111 77 982 71 114 83 540
Antalet nya krediter 135 804 131 636 100 581 108 909 69 145
Genomsnittligt lånebelopp för nya krediter, euro 191 308 384 396 638

Källa: Kreditbeståndet, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kerttu Helin 029 551 3330, Jan Klavus 029 551 3391, luottokanta.rahoitus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 17.6.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kreditbeståndet [e-publikation].
ISSN=2342-2610. 1:a kvartalet 2015, Tabellbilaga 3. Nyckeltal för snabblåneföretag åren 2014-2015 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 18.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/lkan/2015/01/lkan_2015_01_2015-06-17_tau_003_sv.html