Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 11.9.2015

Kreditbeståndet 96 miljarder euro i slutet av juni 2015

Det totala beståndet av krediter som inhemska övriga finansiella företag, försäkringsföretag och den offentliga sektorn beviljade uppgick till 96 miljarder euro i slutet av juni 2015. Under kvartalet beviljade inhemska företag nya krediter för totalt 3 miljarder euro. Kreditbeståndet totalt utgjordes av utlåningsbeståndet på 29 miljarder i euro och andra valutor, av masskuldebrev till ett nominellt värde av 63 miljarder euro och av penningmarknadspapper på 4 miljarder euro. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över kreditbeståndet.

Utlåning efter kredittagarsektor i slutet av 2:a kvartalet 2015, procent

Utlåning efter kredittagarsektor i slutet av 2:a kvartalet 2015, procent
Kreditgivarsektor: Övriga finansiella företag, försäkringsföretag och offentlig sektor

Källa: Kreditbeståndet, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jan Klavus 029 551 3391, Kerttu Helin 029 551 3330, luottokanta.rahoitus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (247,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 11.9.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kreditbeståndet [e-publikation].
ISSN=2342-2610. 2:a kvartalet 2015. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 19.5.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/lkan/2015/02/lkan_2015_02_2015-09-11_tie_001_sv.html