Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 2. Krediter till hushållen som beviljats av övriga finansinstitut efter användningsändamål åren 2014-2015, miljoner euro

  2015/Q3 2015/Q2 2015/Q1 2014/Q4 2014/Q3 2014/Q2 2014/Q1 2)
Beståndet av konsumtionskrediter 2 124 2 150 2 061 2 043 1 972 1 935 1 915
Annat användningssyfte, beståndet 110 112 102 111 118 124 127
Utlåning/Upplåning totalt, bestånd 1) 2 234 2 261 2 163 2 154 2 090 2 059 2 042
1) Inkl. övriga finansinstitut, företag som beviljar minilån och pantlåneinrättningar
2) På grund av sektorindelningen 2012 är uppgifterna för år 2014 inte helt jämförbara med uppgifterna för tidigare år

Källa: Kreditbeståndet, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kerttu Helin 029 551 3330, Sari Kuisma 029 551 2645, luottokanta.rahoitus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 8.12.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kreditbeståndet [e-publikation].
ISSN=2342-2610. 3:e kvartalet 2015, Tabellbilaga 2. Krediter till hushållen som beviljats av övriga finansinstitut efter användningsändamål åren 2014-2015, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 18.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/lkan/2015/03/lkan_2015_03_2015-12-08_tau_002_sv.html