Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 3. Nyckeltal för snabblåneföretag åren 2014-2015

  2015/Q4 2015/Q3 2015/Q2 2015/Q1 2014/Q4 2014/Q3 2014/Q2 2014/Q1
Nya beviljade krediter, 1 000 euro 63 899 86 698 54 256 25 978 40 533 38 665 43 109 44 088
Kostnader som hänför sig till nya krediter, 1 000 euro 8 520 8 340 7 339 3 969 6 634 6 176 4 610 5 983
Kostnader/nya krediter, % 13,3 9,6 13,5 15,3 16,4 16,0 10,7 13,6
Genomsnittlig återbetalningstid för nya krediter, dagar 165 140 153 93 81 84 66 84
Kreditbeståndet, 1 000 euro 118 878 114 815 102 786 68 968 76 111 77 982 71 114 83 540
Antalet nya krediter 118 137 113 258 104 260 135 804 131 636 100 581 108 909 69 145
Genomsnittligt lånebelopp för nya krediter, euro 541 765 520 191 308 384 396 638

Källa: Kreditbeståndet, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kerttu Helin 029 551 3330, Sari Kuisma 029 551 2645, luottokanta.rahoitus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 18.3.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kreditbeståndet [e-publikation].
ISSN=2342-2610. 4:e kvartalet 2015, Tabellbilaga 3. Nyckeltal för snabblåneföretag åren 2014-2015 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 18.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/lkan/2015/04/lkan_2015_04_2016-03-18_tau_003_sv.html