Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Luottolaitosten tilinpäätökset 2021, 3. vuosineljännes

Julkaistu: 16.6.2009

Kotimaisten pankkien rahoituskate supistui ensimmäisellä neljänneksellä

Kotimaisten pankkien rahoituskate oli vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä 848 miljoonaa euroa. Rahoituskate supistui 12 prosenttia verrattuna vuodentakaiseen ja 25 prosenttia verrattuna edelliseen neljännekseen. Vielä viime vuonna rahoituskate kasvoi jokaisella neljänneksellä. Palkkiotuottojen aleneminen jatkui ja palkkiotuotot vähenivät 5 prosenttia.

Kotimaisten pankkien liikevoitto aleni 13 prosenttia verrattuna vuodentakaiseen. Rahoituskatteen heikosta kehityksestä huolimatta liikevoiton lasku hidastui vuoteen 2008 verrattuna. Liikevoiton laskun hidastumista selittää eniten arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuottojen kasvu. Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot kasvoivat 153 prosenttia kohoten 385 miljoonaan euroon.

Arvonalentumistappioita luotoista ja muista sitoumuksista kirjattiin ensimmäisellä neljänneksellä 171 miljoonaa euroa. Erä sisältää toteutuneet arvonalentumiset ja varautumista tuleviin arvonalentumisiin. Arvonalentumistappiot ovat kasvussa, mutta niiden määrä on edelleen alhainen luottokantaan nähden.

Kotimaisten pankkien taseiden yhteenlaskettu arvo oli 349 miljardia euroa. Taseet kasvoivat 25 prosenttia vuodentakaisesta. Oman pääoman osuus taseiden loppusummasta oli 5,3 prosenttia.

Kotimaisten pankkien liikevoiton vuosimuutos neljänneksittäin vuodesta 2005 alkaen, %

Kotimaisten pankkien liikevoiton vuosimuutos neljänneksittäin vuodesta 2005 alkaen, %

Lähde: Tilastokeskus

Lisätietoja: Marja Keltanen (09) 1734 3328, Saara Roine (09) 1734 3325, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Julkaisu pdf-muodossa (308,0 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 16.06.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Luottolaitosten tilinpäätökset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-372X. 1. vuosineljännes 2009. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 3.7.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/llai/2009/01/llai_2009_01_2009-06-16_tie_001_fi.html