Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Kreditinstitutens bokslut 2019, 4:e kvartalet

Publicerad: 16.6.2009

De inhemska bankernas finansnetto minskade under det första kvartalet

De inhemska bankernas finansnetto uppgick till 848 miljoner euro under det första kvartalet år 2009. Finansnettot minskade med 12 procent jämfört med året innan och med 25 procent jämfört med föregående kvartal. Ännu i fjol ökade finansnettot varje kvartal. Minskningen av provisionsintäkterna fortsatte, minskningen var 5 procent.

De inhemska bankernas finansnetto minskade under det första kvartalet

De inhemska bankernas finansnetto minskade under det första kvartalet

De inhemska bankernas rörelsevinst minskade med 13 procent jämfört med året innan. Trots den svaga utvecklingen av finansnettot avtog minskningen av rörelsevinsten jämfört med år 2008. Minskningen av rörelsevinsten förklaras till största del av att nettointäkterna av värdepappershandeln och valutaverksamheten ökade. Nettointäkterna av värdepappershandeln och valutaverksamheten ökade med 153 procent och steg till 385 miljoner euro.

Värdeminskningsförlusterna av krediter och andra ansvarsförbindelser uppgick till 171 miljoner euro under det första kvartalet. Posten innehåller realiserade nedskrivningar och beredskap för kommande nedskrivningar. Värdeminskningsförlusterna håller på att öka, men är fortfarande låga i förhållande till kreditbeståndet.

Det sammanräknade värdet av balansräkningarna för de inhemska bankerna uppgick till 349 miljarder euro. Balansräkningarna ökade med 25 procent från året innan. Det egna kapitalets andel av balansomslutningen var 5,3 procent.


Källa: Statistikcentralen

Förfrågningar: Marja Keltanen (09) 1734 3328, Saara Roine (09) 1734 3325

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 16.06.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kreditinstitutens bokslut [e-publikation].
ISSN=2342-5172. 1:a kvartalet 2009. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.5.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/llai/2009/01/llai_2009_01_2009-06-16_tie_001_sv.html