Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 1.10.2009

Kotimaisten pankkien rahoituskatteen supistuminen jatkui toisella neljänneksellä

Kotimaisten pankkien rahoituskate oli vuoden 2009 toisella neljänneksellä 728 miljoonaa euroa. Rahoituskate supistui 27 prosenttia verrattuna vuoden 2008 toiseen neljännekseen. Rahoituskatteen aleneminen alkoi vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä. Alenemista selittää laina- ja talletuskannan korkoeron kapeneminen.

Palkkiotuotot kääntyivät kasvuun toisella neljänneksellä. Myös arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot lisääntyivät voimakkaasti. Arvonalentumistappioita luotoista ja muista sitoumuksista kirjattiin ensimmäisellä neljänneksellä 206 miljoonaa euroa. Erä sisältää toteutuneet arvonalentumiset ja varautumista tuleviin arvonalentumisiin. Arvonalentumistappiot ovat kasvaneet ripeästi vuoden 2008 alkupuolelta lähtien.

Kotimaisten pankkien liikevoitto aleni toisella neljänneksellä 6 prosenttia verrattuna vuodentakaiseen. Rahoituskatteen heikosta kehityksestä huolimatta liikevoiton lasku hidastui verrattuna edeltäviin neljänneksiin johtuen muiden tuottoerien lisäyksestä ja hallintokulujen kasvun pysähtymisestä.

Kotimaisten pankkien taseiden yhteenlaskettu arvo oli kesäkuun lopussa 332 miljardia euroa. Taseet kasvoivat 13 prosenttia vuodentakaisesta. Oman pääoman osuus taseiden loppusummasta oli 5,8 prosenttia.

Kotimaisten pankkien rahoituskatteen ja liikevoiton vuosimuutos neljänneksittäin, %

Kotimaisten pankkien rahoituskatteen ja liikevoiton vuosimuutos neljänneksittäin, %

Lähde: Tilastokeskus

Lisätietoja: Marja Keltanen (09) 1734 3328, Saara Roine (09) 1734 3325, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Julkaisu pdf-muodossa (306,0 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 01.10.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Luottolaitosten tilinpäätökset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-372X. 2. vuosineljännes 2009. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 3.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/llai/2009/02/llai_2009_02_2009-10-01_tie_001_fi.html