Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 1.10.2009

Inhemska bankers finansnetto fortsatte att minska under det andra kvartalet

De inhemska bankernas finansnetto uppgick till 728 miljoner euro under det andra kvartalet år 2009. Finansnettot minskade med 27 procent jämfört med det andra kvartalet år 2008. Finansnettot började minska under det första kvartalet 2009. Minskningen förklaras av att ränteskillnaden mellan låne- och inlåningsstocken blivit snävare.

Provisionsintäkterna började öka under det andra kvartalet. Nettointäkterna av värdepappershandeln och valutaverksamheten ökade också kraftigt. Värdeminskningsförlusterna av krediter och andra ansvarsförbindelser uppgick till 206 miljoner euro under det första kvartalet. Posten innehåller realiserade nedskrivningar och beredskap för kommande nedskrivningar. Värdeminskningsförlusterna har ökat snabbt sedan början av år 2008.

De inhemska bankernas rörelsevinst minskade med 6 procent under det andra kvartalet jämfört med året innan. Trots den svaga utvecklingen av finansnettot avtog minskningen av rörelsevinsten jämfört med de tidigare kvartalen, vilket berodde på ökningen av andra intäktsposter och en avtagande ökning av administrationskostnader.

Det sammanräknade värdet av balansräkningarna för de inhemska bankerna uppgick till 332 miljarder euro i slutet av juni. Balansräkningarna ökade med 13 procent från året innan. Det egna kapitalets andel av balansomslutningen var 5,8 procent.

Årsförändring av inhemska bankers finansnetto och rörelsevinst efter kvartal, %

Årsförändring av inhemska bankers finansnetto och rörelsevinst efter kvartal, %

Källa: Statistikcentralen

Förfrågningar: Marja Keltanen (09) 1734 3328, Saara Roine (09) 1734 3325

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 01.10.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kreditinstitutens bokslut [e-publikation].
ISSN=2342-5172. 2:a kvartalet 2009. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/llai/2009/02/llai_2009_02_2009-10-01_tie_001_sv.html