Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 16.6.2010

Kotimaisten pankkien rahoituskate supistui ja palkkiotuotot kasvoivat ensimmäisellä vuosineljänneksellä

Kotimaisten pankkien rahoituskate oli vuoden 2010 ensimmäisellä neljänneksellä 742 miljoonaa euroa. Rahoituskate supistui 12 prosenttia verrattuna edellisen vuoden vastaavaan neljännekseen ja 9 prosenttia verrattuna edelliseen neljännekseen. Rahoituskatteen supistuminen vuodentakaiseen verrattuna on nyt jatkunut viiden neljänneksen ajan. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen luottolaitosten tilinpäätöstilastosta.

Kotimaisten pankkien rahoituskatteen vuosimuutos neljänneksittäin, %

Kotimaisten pankkien rahoituskatteen vuosimuutos neljänneksittäin, %

Rahoituskatteen alenemista selittää erityisesti laina- ja talletuskannan korkoeron eli korkomarginaalin kapeneminen, mikä jatkui edelleen ensimmäisellä neljänneksellä. Lisäksi rahoituskatteeseen vaikutti kotimaisten pankkien luottokannan kasvun huomattava hidastuminen.

Palkkiotuotot kohosivat edelleen ensimmäisellä neljänneksellä. Niiden lisäys oli 14 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna. Sen sijaan arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot laskivat 21 prosenttia vuoden 2009 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna. Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot olivat kuitenkin edelleen tavanomaista suuremmat ja vähennykseen vaikuttaa vertailuajankohdan poikkeuksellisen korkea taso.

Arvonalentumistappioita luotoista ja muista sitoumuksista kirjattiin ensimmäisellä neljänneksellä 127 miljoonaa euroa. Tämä on 18 prosenttia vähemmän kuin edellisellä neljänneksellä ja 26 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Arvonalentumistappiot alkoivat kasvaa vuoden 2008 alussa ja eniten niitä kirjattiin vuoden 2009 kolmannella neljänneksellä, jolloin niiden määrä oli 233 miljoonaa euroa.

Kotimaisten pankkien liikevoitto ensimmäisellä neljänneksellä oli 660 miljoonaa euroa, mikä on 13 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Taseiden yhteenlaskettu arvo oli 355 miljardia euroa. Taseet kasvoivat 2 prosenttia vuodentakaisesta. Oman pääoman osuus taseiden loppusummasta oli 5,6 prosenttia.


Lähde: Luottolaitosten tilinpäätökset

Lisätietoja: Marja Keltanen (09) 1734 3328, Saara Roine (09) 1734 3325, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Julkaisu pdf-muodossa (283,8 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 16.06.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Luottolaitosten tilinpäätökset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-372X. 1. vuosineljännes 2010. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 3.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/llai/2010/01/llai_2010_01_2010-06-16_tie_001_fi.html