Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Kreditinstitutens bokslut 2019, 4:e kvartalet

Publicerad: 16.6.2010

De inhemska bankernas finansnetto minskade och provisionsintäkterna ökade under första kvartalet

De inhemska bankernas finansnetto uppgick till 742 miljoner euro under första kvartalet år 2010. Finansnettot minskade med 12 procent jämfört med motsvarande kvartal året innan och med 9 procent jämfört med föregående kvartal. Försämringen av finansnettot jämfört med året innan har nu fortsatt under fem kvartal. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över kreditinstitutens bokslut.

De inhemska bankernas finansnetto minskade och provisionsintäkterna ökade under första kvartalet, %

De inhemska bankernas finansnetto minskade och provisionsintäkterna ökade under första kvartalet, %

En förklaring till försämringen av finansnettot är i synnerhet minskningen av ränteskillnaden mellan låne- och depositionsbeståndet, dvs. av räntemarginalen. Minskningen fortsatte under första kvartalet. Dessutom påverkades finansnettot av att ökningen av de inhemska bankernas lånebestånd avtog betydligt.

Provisionsintäkterna steg ytterligare under första kvartalet. Ökningen var 14 procent från året innan. Däremot minskade nettointäkterna av värdepappershandel och valutaverksamhet med 21 procent jämfört med första kvartalet år 2009. Nettointäkterna av värdepappershandeln och valutaverksamheten var dock fortfarande större än vanligt. Minskningen påverkas av den exceptionellt höga nivån vid jämförelsetidpunkten.

Värdeminskningsförlusterna av krediter och andra ansvarsförbindelser uppgick till 127 miljoner euro under första kvartalet. Detta är 18 procent mindre än under föregående kvartal och 26 procent mindre än året innan. Värdeminskningsförlusterna började öka i början av år 2008 och under tredje kvartalet år 2009 bokfördes mest förluster, dvs. 233 miljoner euro.

Under första kvartalet uppgick de inhemska bankernas rörelsevinst till 660 miljoner euro, vilket är 13 procent mindre än året innan. Det sammanräknade värdet av balansräkningarna var 355 miljarder euro. Balansräkningarna ökade med 2 procent från året innan. Det egna kapitalets andel av balansomslutningen var 5,6 procent.


Källa: Kreditinstitutens bokslut

Förfrågningar: Marja Keltanen (09) 1734 3328, Saara Roine (09) 1734 3325, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 16.06.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kreditinstitutens bokslut [e-publikation].
ISSN=2342-5172. 1:a kvartalet 2010. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.5.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/llai/2010/01/llai_2010_01_2010-06-16_tie_001_sv.html