Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Luottolaitosten tilinpäätökset 2020, 3. vuosineljännes

Julkaistu: 27.9.2012

Kotimaisten pankkien rahoituskate supistui edellisvuodesta vuoden 2012 toisella neljänneksellä

Kotimaisten pankkien rahoituskate oli vuoden 2012 toisella neljänneksellä 414 miljoonaa euroa. Rahoituskate laski 51 prosenttia verrattuna edellisen vuoden vastaavaan neljännekseen. Edelliseen neljännekseen verrattuna rahoituskate laski 47 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen luottolaitosten tilinpäätöstilastosta.

Kotimaisten pankkien rahoituskatteen vuosimuutos neljänneksiitäin, %

Kotimaisten pankkien rahoituskatteen vuosimuutos neljänneksiitäin, %

Rahoituskatteen supistumista selittää lähinnä korkokulujen kasvu. Kotimaisten pankkien korkokulut olivat neljänneksen aikana 1,4 miljardia euroa, mikä on 476 miljoonaa euroa enemmän kuin vuotta aiemmin. Edellisestä neljänneksestä korkokulut kasvoivat 226 miljoonaa euroa. Korkokuluista vuoden toisella neljänneksellä 674 miljoonaa euroa kohdistui johdannaissopimuksiin ja muihin kaupankäyntitarkoituksessa pidettäviin velkoihin. Korkotuotot puolestaan olivat toisella neljänneksellä yhteensä 1,8 miljardia euroa, mikä on 38 miljoonaa euroa enemmän kuin vuotta aiemmin. Edellisestä neljänneksestä korkotuotot vähenivät 141 miljoonaa euroa.

Kotimaisten pankkien palkkiotuotot olivat vuoden toisella neljänneksellä 409 miljoonaa euroa ja niiden lisäys oli 4 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna. Edelliseen neljännekseen verrattuna palkkiotuotot pysyivät ennallaan. Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot olivat neljänneksen lopussa 688 miljoonaa euroa, mikä on 767 prosenttia enemmän kuin vuoden 2011 toisella neljänneksellä ja 123 prosenttia enemmän kuin edellisellä neljänneksellä.

Arvonalentumistappioita luotoista ja muista sitoumuksista kirjattiin vuoden toisella neljänneksellä 51 miljoonaa euroa. Tämä on 4 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin.

Kotimaisten pankkien liikevoitto oli vuoden toisella neljänneksellä 626 miljoonaa euroa, mikä on 35 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Edellisestä neljänneksestä liikevoitto pieneni 24 prosenttia. Taseiden yhteenlaskettu arvo oli 537 miljardia euroa. Taseet kasvoivat 24 prosenttia vuoden takaisesta. Oman pääoman osuus taseiden loppusummasta oli 4,0 prosenttia.


Lähde: Luottolaitosten tilinpäätökset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Marja Keltanen 09 1734 3328, Susanna Laine 09 1734 3317, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Julkaisu pdf-muodossa (310,1 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 27.9.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Luottolaitosten tilinpäätökset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-372X. 2. vuosineljännes 2012. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 20.4.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/llai/2012/02/llai_2012_02_2012-09-27_tie_001_fi.html