Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Kreditinstitutens bokslut 2019, 4:e kvartalet

Publicerad: 27.9.2012

De inhemska bankernas finansnetto minskade under andra kvartalet 2012

De inhemska bankernas finansnetto uppgick till 414 miljoner euro under andra kvartalet år 2012. Finansnettot minskade med 51 procent jämfört med motsvarande kvartal året innan. Jämfört med föregående kvartal minskade finansnettot med 47 procent. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över kreditinstitutens bokslut.

Årsförändring av inhemska bankers finansnetto efter kvartal, %

Årsförändring av inhemska bankers finansnetto efter kvartal, %

Minskningen av finansnettot förklaras närmast av ökningen av räntekostnader. De inhemska bankernas räntekostnader uppgick under kvartalet till 1,4 miljarder euro, vilket var 476 miljoner euro mer än året innan. Från föregående kvartal ökade räntekostnaderna med 226 miljoner euro. Av räntekostnaderna under andra kvartalet hänförde sig 674 miljoner euro till derivatkontrakt och andra skulder som innehas för handel. Ränteintäkterna uppgick för sin del under andra kvartalet till totalt 1,8 miljarder euro, vilket var 38 miljoner euro mer än året innan. Från föregående kvartal minskade ränteintäkterna med 141 miljoner euro.

De inhemska bankernas provisionsintäkter uppgick under årets andra kvartal till 409 miljoner euro, vilket var en ökning med 4 procent jämfört med året innan. Jämfört med föregående kvartal var provisionsintäkterna oförändrade. Nettointäkterna av värdepappershandeln och valutaverksamheten var 688 miljoner euro i slutet av kvartalet, vilket är 767 procent mer än under andra kvartalet år 2011 och 123 procent mer än under föregående kvartal.

Värdeminskningsförlusterna av krediter och andra ansvarsförbindelser uppgick till 51 miljoner euro under andra kvartalet. Detta var 4 procent mer än året innan.

Under årets andra kvartal uppgick de inhemska bankernas rörelsevinst till 626 miljoner euro, vilket var 35 procent mer än året innan. Från föregående kvartal minskade rörelsevinsten med 24 procent. Det sammanräknade värdet av balansräkningarna var 537 miljarder euro. Balansräkningarna ökade med 24 procent från året innan. Det egna kapitalets andel av balansomslutningen var 4,0 procent.


Källa: Kreditinstitutens bokslut, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marja Keltanen 09 1734 3328, Susanna Laine 09 1734 3317, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 27.9.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kreditinstitutens bokslut [e-publikation].
ISSN=2342-5172. 2:a kvartalet 2012. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.5.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/llai/2012/02/llai_2012_02_2012-09-27_tie_001_sv.html