Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Kreditinstitutens bokslut 2019, 4:e kvartalet

Kreditinstitutens bokslut 2012, 2:a kvartalet

2012
2:a kvartalet
Offentliggöranden