Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 13.6.2013

Kotimaisten pankkien rahoituskate supistui edellisvuodesta vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä

Kotimaisten pankkien rahoituskate oli vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä 652 miljoonaa euroa. Rahoituskate laski 17 prosenttia verrattuna edellisen vuoden vastaavaan neljännekseen. Edelliseen neljännekseen verrattuna rahoituskate laski 3 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen luottolaitosten tilinpäätöstilastosta.

Kotimaisten pankkien rahoituskatteen vuosimuutos neljänneksittäin, %

Kotimaisten pankkien rahoituskatteen vuosimuutos neljänneksittäin, %

Rahoituskatteen supistumista edellisvuodesta selittää lähinnä kotimaisten pankkien korkotuottojen väheneminen. Korkotuotot olivat neljänneksen aikana 1,3 miljardia euroa, mikä on 608 miljoonaa vähemmän kuin vuotta aiemmin. Edellisestä neljänneksestä korkotuotot vähenivät 129 miljoonaa euroa. Myös kotimaisten pankkien korkokulut vähenivät. Korkokulut olivat neljänneksen aikana 694 miljoonaa euroa, mikä on 479 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuotta aiemmin. Edellisestä neljänneksestä korkokulut vähenivät 113 miljoonaa euroa. Korkokuluista vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 162 miljoonaa euroa kohdistui johdannaissopimuksiin ja muihin kaupankäyntitarkoituksessa pidettäviin velkoihin.

Kotimaisten pankkien palkkiotuotot olivat vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 448 miljoonaa euroa ja niiden lisäys oli vajaat 10 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna. Edelliseen neljännekseen verrattuna palkkiotuotot nousivat vajaat 5 prosenttia. Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot olivat neljänneksen lopussa 270 miljoonaa euroa.

Arvonalentumistappioita luotoista ja muista sitoumuksista kirjattiin tämän vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 15 miljoonaa euroa.

Kotimaisten pankkien liikevoitto oli vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 646 miljoonaa euroa, mikä on 22 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Edellisestä neljänneksestä liikevoitto pieneni 49 prosenttia. Taseiden yhteenlaskettu arvo oli 484 miljardia euroa. Taseet laskivat 7,6 prosenttia vuoden takaisesta. Oman pääoman osuus taseiden loppusummasta oli 3,9 prosenttia.


Lähde: Luottolaitosten tilinpäätökset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Marja Keltanen 09 1734 3328, Kristiina Nieminen 09 1734 2957, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds

Julkaisu pdf-muodossa (308,0 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 7.10.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Luottolaitosten tilinpäätökset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-372X. 1. vuosineljännes 2013. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 2.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/llai/2013/01/llai_2013_01_2013-06-13_tie_001_fi.html