Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 3.12.2013

Kotimaisten pankkien rahoituskate kasvoi 10 prosenttia vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä

Kotimaisten pankkien rahoituskate oli vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä 638 miljoonaa euroa. Rahoituskate nousi 10 prosenttia verrattuna edellisen vuoden vastaavaan neljännekseen. Kasvun edellisvuodesta selittää lähinnä kotimaisten pankkien korkokulujen väheneminen. Edelliseen neljännekseen verrattuna rahoituskate laski 6 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen luottolaitosten tilinpäätöstilastosta.

Kotimaisten pankkien palkkiotuotot neljänneksittäin, milj. euroa

Kotimaisten pankkien palkkiotuotot neljänneksittäin, milj. euroa

Korkotuotot olivat neljänneksen aikana 1,4 miljardia euroa, mikä on 19 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Edelliseen neljännekseen verrattuna korkotuotot pysyivät ennallaan. Korkokulut olivat neljänneksen aikana 723 miljoonaa euroa, mikä on 33 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Edellisestä neljänneksestä korkokulut kasvoivat 8 prosenttia. Korkokuluista vuoden kolmannella neljänneksellä 237 miljoonaa euroa kohdistui johdannaissopimuksiin ja muihin kaupankäyntitarkoituksessa pidettäviin velkoihin.

Kotimaisten pankkien palkkiotuotot olivat vuoden kolmannella neljänneksellä 442 miljoonaa euroa ja niiden kasvu oli 14 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna. Edelliseen neljännekseen verrattuna palkkiotuotot kasvoivat 3 prosenttia. Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot olivat neljänneksen lopussa 328 miljoonaa euroa.

Arvonalentumistappioita luotoista ja muista sitoumuksista kirjattiin tämän vuoden kolmannella neljänneksellä 39 miljoonaa euroa.

Kotimaisten pankkien liikevoitto oli vuoden kolmannella neljänneksellä 508 miljoonaa euroa, mikä on 3 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Edellisestä neljänneksestä liikevoitto pieneni 2 prosenttia. Taseiden yhteenlaskettu arvo oli 457 miljardia euroa. Taseet laskivat 15 prosenttia vuoden takaisesta. Laskun edellisvuodesta selittää johdannaissopimukset ja muut kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät velat erien puolittuminen. Oman pääoman osuus taseiden loppusummasta oli 4,4 prosenttia.


Lähde: Luottolaitosten tilinpäätökset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Hilkka Jaatinen 09 1734 3630, Kristiina Nieminen 09 1734 2957, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds

Julkaisu pdf-muodossa (276,7 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 3.12.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Luottolaitosten tilinpäätökset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-372X. 3. vuosineljännes 2013. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 9.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/llai/2013/03/llai_2013_03_2013-12-03_tie_001_fi.html