Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 3.12.2013

De inhemska bankernas finansnetto ökade med 10 procent under tredje kvartalet 2013

De inhemska bankernas finansnetto uppgick till 638 miljoner euro under tredje kvartalet 2013. Finansnettot ökade med 10 procent jämfört med motsvarande kvartal året innan. Ökningen från året innan förklaras närmast av en minskning av de inhemska bankernas räntekostnader. Jämfört med föregående kvartal minskade finansnettot med 6 procent. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över kreditinstitutens bokslut.

De inhemska bankernas provisionsintäkter efter kvartal, Mn. euro

De inhemska bankernas provisionsintäkter efter kvartal, Mn. euro

Ränteintäkterna uppgick under kvartalet till 1,4 miljarder euro, vilket är 19 procent mindre än året innan. Jämfört med föregående kvartal var ränteintäkterna oförändrade. Räntekostnaderna uppgick under kvartalet till 723 miljoner euro, vilket är 33 procent mindre än året innan. Från föregående kvartal ökade räntekostnaderna med 8 procent. Av räntekostnaderna under tredje kvartalet hänförde sig 237 miljoner euro till derivatkontrakt och andra skulder som innehas för handel.

De inhemska bankernas provisionsintäkter uppgick under årets tredje kvartal till 442 miljoner euro, vilket var en ökning med 14 procent jämfört med året innan. Jämfört med föregående kvartal ökade provisionsintäkterna med 3 procent. Nettointäkterna av värdepappershandel och valutaverksamhet var i slutet av kvartalet 328 miljoner euro.

Värdeminskningsförlusterna av krediter och andra ansvarsförbindelser uppgick till 39 miljoner euro under årets tredje kvartal.

De inhemska bankernas rörelsevinst uppgick till 508 miljoner euro under årets tredje kvartal, vilket är 3 procent mindre än året innan. Från föregående kvartal minskade rörelsevinsten med 2 procent. Det sammanräknade värdet av balansräkningarna var 457 miljarder euro. Balansräkningarna minskade med 15 procent från föregående år. Minskningen från året innan förklaras av att posterna derivatkontrakt och andra skulder som innehas för handel minskade med hälften. Det egna kapitalets andel av balansomslutningen var 4,4 procent.


Källa: Kreditinstitutens bokslut, Statistikcentralen

Förfrågningar: Hilkka Jaatinen 09 1734 3630, Kristiina Nieminen 09 1734 2957, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 3.12.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kreditinstitutens bokslut [e-publikation].
ISSN=2342-5172. 3:e kvartalet 2013. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 9.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/llai/2013/03/llai_2013_03_2013-12-03_tie_001_sv.html