Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 19.4.2018

Suomessa toimivien pankkien rahoituskate kasvoi, mutta liikevoitto pieneni vuoden 2017 neljännellä neljänneksellä

Suomessa pankkitoimintaa harjoittavien luottolaitosten rahoituskate oli vuoden 2017 neljännellä neljänneksellä 609 miljoonaa euroa ja liikevoitto 537 miljoonaa euroa. Edelliseen vuoteen verrattuna rahoituskate kasvoi 37 miljoonalla eurolla ja liikevoitto pieneni 235 miljoonalla eurolla. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen luottolaitosten tilinpäätöstilastosta.

Suomessa toimivien pankkien rahoituskate ja liikevoitto 4. neljännes 2005-2017, milj. euroa

Suomessa toimivien pankkien rahoituskate ja liikevoitto 4. neljännes 2005-2017, milj. euroa

Korkotuotot ja korkokulut

Suomessa pankkitoimintaa harjoittavien luottolaitosten korkotuottoja kertyi vuoden 2017 neljännellä neljänneksellä 1,1 miljardia euroa, mikä oli 19 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuosi aiemmin. Korkokulut puolestaan laskivat viime vuodesta 56 miljoonalla eurolla 497 miljoonaan euroon. Korkotuottojen ja -kulujen erotuksena laskettava rahoituskate kasvoi 37 miljoonaa euroa, eli noin kuudella prosentilla. Prosenteissa mitattuna korkotuottojen lasku oli 1,7 prosenttia ja -kulujen 10 prosenttia.

Koko vuodelta kertyneet korkotuotot olivat 4,6 miljardia euroa, joka oli 3,3 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2016. Pankkien yhteenlasketut korkokulut olivat vuonna 2017 yhteensä 2,2 miljardia euroa, kun vuonna 2016 korkokulut olivat 2,3 miljardia.

Hallintokulut

Hallinnon kulut ovat Suomessa toimivien pankkien suurin yhteenlaskettu kuluerä. Hallinnon kuluja pankeilla oli neljännellä neljänneksellä 763 miljoonaa euroa, mikä on 39 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuosi aiemmin. Palkat ja palkkiot olivat hallinnon kuluista 42,7 prosenttia. Edeltävän vuoden neljänteen neljännekseen nähden yhteenlasketut palkat ja palkkiot pienivät 42 miljoonalla eurolla 326 miljoonaan euroon. Koko vuoden 2017 hallintokulut olivat 2,9 miljardia euroa. Vuoteen 2016 verrattuna hallintokulut laskivat 30 miljoonaa euroa.

Liikevoitto

Liikevoitto eli voitto jatkuvista toiminnoista ennen veroja oli 537 miljoonaa euroa. Edellisen vuoden neljännen neljänneksen 772 miljoonaan euroon nähden liikevoitto pieneni 235 miljoonalla eurolla, eli 30 prosentilla. Erityisesti selvästi vähentyneet voitot kaupankäyntitarkoituksessa pidettävistä rahoitusvaroista ja -veloista selittävät liikevoiton pienentymistä. Liikevoiton vaihtelut neljänneksittäin voivat yleisestikin olla isoja. Pankkien vuonna 2017 kerryttämä liikevoitto oli yhteensä 2,1 miljardia euroa, mikä oli 0,7 miljardia vähemmän kuin edellisenä vuonna.

Tase

Taseiden yhteenlaskettu arvo oli 350 miljardia euroa. Tase oli 26,7 prosenttia pienempi vuodentakaiseen nähden. Oman pääoman osuus taseiden loppusummasta oli 5 prosenttia, eli 17 miljardia euroa. Edeltävästä vuodesta pankkien oma pääoma pienentyi 10 miljardilla eurolla.

Suomen pankkisektorilla vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä tehty yritysjärjestely selittää suurimman osan taseiden, erityisesti oman pääoman poikkeuksellisen suurista muutoksista.


Lähde: Luottolaitosten tilinpäätökset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Antti Suutari 029 551 3257, Jarkko Kaunisto 029 551 3551, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen

Julkaisu pdf-muodossa (272,7 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 19.4.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Luottolaitosten tilinpäätökset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-372X. 4. vuosineljännes 2017. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/llai/2017/04/llai_2017_04_2018-04-19_tie_001_fi.html