Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 19.4.2018

Finansnettot för bankerna i Finland ökade, men rörelsevinsten minskade under fjärde kvartalet år 2017

Finansnettot för kreditinstitut med bankverksamhet i Finland uppgick under fjärde kvartalet år 2017 till 609 miljoner euro och rörelsevinsten till 537 miljoner euro. Jämfört med året innan ökade finansnettot med 37 miljoner euro och rörelsevinsten minskade med 235 miljoner euro. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över kreditinstitutens bokslut.

I Finland verksamma bankers finansnetto och rörelsevinst, 4:e kvartalet 2005-2017, mn euro

I Finland verksamma bankers finansnetto och rörelsevinst, 4:e kvartalet 2005-2017, mn euro

Källa: Kreditinstitutens bokslut, Statistikcentralen

Förfrågningar: Antti Suutari 029 551 3257, Jarkko Kaunisto 029 551 3551, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (249,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 19.4.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kreditinstitutens bokslut [e-publikation].
ISSN=2342-5172. 4:e kvartalet 2017. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 8.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/llai/2017/04/llai_2017_04_2018-04-19_tie_001_sv.html