Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Jordbyggnadskostnadsindex 2021, mars

Publicerad: 20.4.2009

Kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen ökade med 0,4 procent på årsbasis

Enligt Statistikcentralen ökade kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen med 0,4 procent från mars år 2008 till mars år 2009. Årsförändringen varierade efter slag av delindex från –9,4 procent för beläggningar till 4,8 procent för markkonstruktioner.

Jordbyggnadskostnadsindex 2005 = 100, mars 2009

Index 2005 = 100 Indextal Årsförändrings, %
Jordbyggnadskostnadsindex, totaindex 118,2 0,4
Geokonstruktioner 114,2  0,6
Markkonstruktioner 120,8 4,8
Bergkonstruktioner 119,5 4,0
Beläggningar 116,8 –9,4
Kommunaltekniska system 119,1 0,2
Betongkonstruktioner 114,7 –2,3
Övriga tekniska system 115,0 1,7
Krossarbeten 1) 117,0 0,5
Underhåll 1) 119,5 2,5
1) enstaka index

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex 2009, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Sanna Malinen (09) 1734 3564, Tuula Turunen (09) 1734 3369, kui.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 20.04.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. mars 2009. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 14.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2009/03/maku_2009_03_2009-04-20_tie_001_sv.html