Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Jordbyggnadskostnadsindex 2021, juni

Tabellbilaga 6. M-, K-, S- och H-index 2000=100 (Korrigering 29.1.2016)

Korrigering 29.1.2016. .De korrigerade punkterna är markerade med rött.
Index 2000=100 Indextal 2015:05 2015:04 2014:05 2015:04 - 2015:05 % 2014:05 - 2015:05 %
M-index, Totalindex exkl. brobyggnadsarbete och arbetskraftskostnader 153,7 153,0 158,1 0,5 -2,7
K-index, Index för bergbyggnadsarbete exkl. arbetskraftskostnader 165,2 164,4 161,6 0,5 2,2
S-index, Index för brobyggnadsarbete exkl. arbetskraftskostnader 177,1 174,4 174,7 1,6 1,4
H-index, Index för skötsel och underhåll exkl. arbetskraftskostnader 165,9 165,4 165,1 0,3 0,5

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pentti Wanhatalo 029 551 2685, Anne Virokannas 029 551 3369, kui.tilastokeskus@stat.fi

Vikarie ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 18.6.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. maj 2015, Tabellbilaga 6. M-, K-, S- och H-index 2000=100 (Korrigering 29.1.2016) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.7.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2015/05/maku_2015_05_2015-06-18_tau_006_sv.html